piątek, 10 sierpnia 2012

Bezprawne umieszczenie słupów energetycznych na działce – czy można żądać ich usunięcia?

Właściciel nieruchomości, na której bez jego zgody zostały postawione słupy energetyczne, może domagać się od firmy energetycznej, do której należą słupy, ich usunięcia. Podstawą prawną takiego roszczenia jest art. 222 § 1 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (k.c.), zgodnie z którym właścicielowi w przypadku naruszenia jego własności, przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Właściciel takiej nieruchomości powinien zwrócić się z wezwaniem do usunięcia urządzeń elektrycznych do odpowiedniej firmy energetycznej. W przypadku odmowy, a takiej odpowiedzi najczęściej należy się spodziewać, kolejnym krokiem powinno być powództwo przeciwko zakładowi energetycznemu o usunięcie naruszeń w postaci słupów. 

Obok usunięcia słupów, w przypadku ich bezprawnego umieszczenia, warto domagać się odszkodowania za bezumowne korzystanie z zajętej przez urządzenia energetyczne części nieruchomości. Odszkodowanie to może być dochodzone na podstawie art. 225 k.c., jednak okres za jaki można domagać się odszkodowania, z uwagi na okres przedawnienia (art. 118 k.c.) wynosi maksymalnie 10 lat, niezależnie od daty umieszczenia urządzeń elektrycznych. W takiej sytuacji zakład energetyczny, oprócz zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z zajętej części nieruchomości, zobowiązany jest do zwrotu pożytków z nieruchomości oraz odpowiada za jej pogorszenie w zajmowanej części (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2004 roku sygn. akt: II CK 32 / 03). 

Wysokość odszkodowania przyznawanego przez sąd, zależy przede wszystkim od wartości nieruchomości, a więc od jej lokalizacji i przeznaczenia, przy czym oczywiście uzyskane odszkodowanie będzie wyższe dla nieruchomości budowlanej niż rolnej. Do wyliczenia wysokości odszkodowania przyjmuje się powierzchnię zajmowanej przez słupy części nieruchomości (długość i szerokość linii – obszar pasa energetycznego, ewentualną drogę dojazdową i tereny zajmowane przez urządzenia) i oczywiście ilość urządzeń oraz położenie działki. Szczegółową wysokość tych wyliczeń powinno wynikać z opinii biegłego. 

Artur Stosio 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.