środa, 14 listopada 2012

Jakie dokumenty załączyć do sprawy sądowej o dział spadku?

Jeżeli kilka osób nabyło spadek łącznie i nie ma zgody do podziału masy spadkowej, konieczne jest dokonanie sądowego działu spadku. Wniosek o dział spadku powinien spełniać wszystkie wymagania pisma procesowego oraz powinien zostać opłacony. Należy w nim również wskazać wszystkich uczestników postępowania tj. spadkobierców bądź ich następców oraz zapisobierców. Opłata od wniosku jest stała i wynosi 500,00 zł, a jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300,00 zł. Jeżeli wniosek o dział spadku zawiera żądanie zniesienia współwłasności, opłata wynosi 1.000,00 zł, a jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600,00 zł. Postępowanie o działa spadku toczy się przed sądem spadku, tj. przed sądem rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Wniosek o dział spadku wnosi się do sądu wraz z odpisami dla pozostałych uczestników postępowania działowego. Wniosek o dział spadku powinien dotyczyć całego spadku. Tylko jeśli istnieją ważne przyczyny, można ograniczyć postępowanie spadkowe do części spadku. W razie wątpliwości, jak taki wniosek przygotować, aby postępowanie potoczyło się sprawnie przed sądem, radzimy skonsultować się z prawnikiem. 

Do wniosku o dział spadku należy załączyć dokumenty potwierdzające bycie spadkobiercami zmarłego oraz potwierdzającymi skład majątku, który ma podlegać podziałowi. Należy zatem załączyć do wniosku o dział spadku postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Ponadto wniosek powinien zawierać wykaz majątku lub spis inwentarza, o ile był sporządzony. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, we wniosku należy wykazać tytuł prawny do nieruchomości, jaki posiadał spadkodawca. Konieczne zatem jest załączenie odpisu z księgi wieczystej. Wnioskodawca zatem powinien skompletować wszelkie dokumenty dotyczące swojego powołania do spadku oraz dokumenty potwierdzające skład spadku przed wniesieniem wniosku. 

Wskazać należy, iż w postępowaniu o dział spadku ustalany jest majątek zaliczany do masy spadkowej oraz jego wartość. Ustaleniem zajmuje się sąd. W postępowaniu o dział spadku stan spadku ustala się w oparciu o moment otwarcia spadku, a więc z chwili śmierci spadkodawcy, a wartość spadku według cen z chwili dokonania działu spadku. Jeżeli uczestnicy zgodnie określą wartość przedmiotów wchodzących w skład spadku, sąd nie będzie ustalał wartości przedmiotów spadkowych. W przypadku sporu pomiędzy uczestnikami co do wartości poszczególnych przedmiotów spadkowych, sąd powoła biegłego, który dokonana ich wyceny. Wartość nieruchomości, wchodzącej w skład spadku, zawsze wymaga udowodnienia, niezależnie od faktu czy istnieje spór pomiędzy spadkobiercami czy też nie. Nadto może okazać się konieczne przesłuchanie świadków, jeśli skład spadku budzi rozbieżności wśród uczestników postępowania. 

O innych kwestiach z prawa spadkowego możesz przeczytać na naszym Portalu spadkowym (kliknij tutaj). Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

1 komentarz:

  1. Bardzo ciekawie napisane. Jestem pod wielkim wrażaniem.

    OdpowiedzUsuń

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.