piątek, 24 sierpnia 2012

Za co dopowiada przewoźnik, gdy odwołano/przesunięto mi lot?

Z dniem 17 lutego 2005 weszło w życie rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów. 

Opóźnienie lotu 

Zgodnie z treścią wspomnianego powyżej rozporządzenia, gdy przewoźnik przewiduje możliwość opóźnienia: 
  1. ponad dwugodzinnego w przypadku rejsów do 1.500 km, 
  2. ponad trzygodzinnego w przypadku rejsów wewnątrz Unii Europejskiej powyżej 1.500 km i między 1.500 km a 3.500 km w przypadku rejsów poza Unię Europejską, 
  3. ponad czterogodzinnego w przypadku pozostałych rejsów, 
a także, gdy takie opóźnienie już nastąpiło, pasażerowie uprawnieni są do opieki ze strony przewoźnika. Gdy przewidywane opóźnienie wynosi ponad 5 godzin, można ponadto zrezygnować z podróży, a także żądać zwrotu ceny biletu w ciągu 7 dni, przy czym można dochodzić również zwrotu ceny połączeń opłaconych w ramach tego biletu, a z których z racji opóźnienia lotu, nie będzie można już skorzystać. Co więcej, mamy również prawo do bezpłatnego powrotu do miejsca wskazanego na bilecie lotniczym jako port początkowy. 

Odwołanie lotu 

W przypadku odwołania lotu pasażerowie uprawnieni są do skorzystania z opieki przewoźnika, który zobowiązany jest jednocześnie do zwrotu ceny biletu lub innego połączenia. Niezależnie od powyższego, mamy również prawo od odszkodowania za niemożność kontynuowania podróży. Przewoźnik może się jednak zwolnić z tego obowiązku, jeśli odpowiednio wcześniej poinformuje nas o odwołaniu lotu a także innych możliwościach podróży. Sformułowanie „odpowiednio wcześnie” oznacza, iż informacje w tym przedmiocie winny zostać przekazane: 

- dwa tygodnie przed odlotem; lub 

- do 7 dni przed odlotem, jeżeli przewoźnik zaproponuje nam w zamian rejs, który rozpoczyna się nie wcześniej niż 2 godziny przed planowanym odlotem i docierający do celu nie później niż 4 godziny po zaplanowanym czasie przylotu; lub 

- mniej niż 7 dni przed planowanym odlotem, jeśli zaproponuje w zamian rejs rozpoczynający się nie wcześniej niż godzinę przed zaplanowanym odlotem, a kończący się nie później niż dwie godziny po planowanym czasie przylotu. 

Obowiązek udowodnienia, że zostaliśmy należycie i w terminie poinformowani o odwołaniu lotu ciąży na przewoźniku. Zostanie on zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania, gdy wykaże, że okoliczności, na skutek których doszło do odwołaniu lotu, były od niego niezależne, na przykład: strajk, zła pogoda. 

Wspomniane powyżej prawo do opieki oznacza, że przewoźnik ma obowiązek zapewnienia nam wyżywienia oraz noclegu w hotelu, odpowiednio do czasu oczekiwania na następny lot. Do tego dochodzi jeszcze darmowy transport między lotniskiem a hotelem. Mamy ponadto prawo do dwóch bezpłatnych połączeń telefonicznych, faksów, czy e-maili. 

Wysokość odszkodowania za niemożność kontynuowania podróży oscyluje w granicach 250 – 600 euro, na co wpływ ma długość rejsu. 

Zgodnie z art. 15 rzeczonego rozporządzenia, niedopuszczalnym jest ograniczenie lub uchylenie się przez przewoźnika od odpowiedzialności w stosunku do pasażerów, szczególnie w drodze klauzuli wyłączającej lub ograniczającej zawartej w umowie przewozu. 

Emilia Bartosiak 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.