poniedziałek, 24 września 2012

Czy można zlikwidować zadłużoną spółkę?


Przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego spółki ma na celu zakończenie działalności spółki poprzez pełne rozliczenie spółki z wierzycielami oraz wspólnikami. W toku prowadzonej likwidacji spółka powinna pokryć wszystkie zobowiązania, o których posiada wiedzę. Temu służy także procedura ogłaszania o otwarciu likwidacji spółki oraz wezwanie wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności. 

Żaden przepis Kodeksu spółek handlowych nie wymaga, aby wszystkie zobowiązania spółki zostały wypełnione przed jej likwidacją. Przyjęcie, iż wykreślenie spółki z rejestru jest możliwe tylko wówczas, gdy wszyscy wierzyciele w pełni zostaną zaspokojeni z majątku spółki, prowadziłoby bowiem do tego, iż w obrocie funkcjonowałyby podmioty, które utraciły całkowicie zdolność gospodarczą. Sąd Najwyższy, celem zapobiegnięcia takiej sytuacji, wskazuje, iż możliwe jest wykreślenie z rejestru spółki, która jest zadłużona, ale z uwagi na brak majątku oraz płynności finansowej nie jest w stanie dokonać spłaty swoich zobowiązań (postanowienie z dnia 20 września 2007 r. w sprawie II CSK 240/07). 

Argumentacja Sądu Najwyższego zatem jasno wskazała, iż możliwa jest likwidacja spółki, która posiada zadłużenie, ale z uwagi na brak środków nie jest w stanie uregulować zobowiązań.

Zachęcamy do skorzystania z usług prawnych świadczonych przez Kancelarię w zakresie likwidacji spółek. Wykonamy dla Państwa kompleksową strategię likwidacji spółki, jak też przeprowadzimy spółkę przez likwidację krok po kroku, jak i na jej poszczególnych etapach, również w zakresie wyboru likwidatora spółki. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.