czwartek, 4 października 2012

Odszkodowanie od Skarbu Państwa z tytułu pozbawienia własności lasów - część II

W poprzednim poście (kilknij tutaj) omawialiśmy kwestię nieuregulowania przez ustawodawcę odszkodowań za utracone lasy. Wspomnieliśmy, że nowe orzecznictwo Sądu Najwyższego napawa otuchą, że jednak uzyskanie odszkodowań będzie możliwe. 

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w sprawach tego typu formułowane bywa roszczenie ewentualne zapłaty odszkodowania przez Skarb Państwa za szkodę wyrządzoną poprzez niewydane aktu normatywnego, którego obowiązek wydania reguluje ustawa. Sąd Najwyższy w jednym z jednym z ostatnich orzeczeń badał, czy rzeczywiście z art. 7 Ustawy wynika bezwzględny obowiązek wydania przez ustawodawcę przepisów, które regulowałyby precyzyjnie kwestię wspomnianej powyżej rekompensaty oraz zasad jej przyznawania. Według Sądu Najwyższego zastosowana w tym przypadku wykładnia językowa nie przynosi oczekiwanych rezultatów, gdyż wówczas przepis art. 7 Ustawy miałby charakter jedynie wirtualny, a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu pozbawienia własności lasów byłaby tylko teoretyczna. Dlatego też w wyroku z dnia 29 czerwca 2012 roku Sąd Najwyższy zaaprobował bardziej elastyczne stanowisko w tej kwestii: „W tej sytuacji istnieje wręcz konieczność posłużenia się wykładnią funkcjonalną i celowościową. Skoro więc celem ustawodawcy było przyznanie zaspokojenia, w formie wypłaty rekompensat, roszczeń określonych osób fizycznych z tytułu wskazanego w art. 7 ustawy, a sam tryb wypłaty rekompensat ustawodawca pozostawił do uregulowania w odrębnych przepisach, to należy uznać, że wydanie tych odrębnych przepisów było zastrzeżonym w art. 7 ustawy obowiązkiem ustawodawcy, a nie tylko przewidywaniem możliwości ich wydania, czy też - jak określił to Sąd Apelacyjny - deklaracją ich wydania.” (sygn. akt: I CSK 547/11). 

Taki pogląd Sądu Najwyższego, pomimo że również odrzuca możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu utraty własności terenów leśnych opieranych na podstawie art. 7 Ustawy, to jednak pozostawia pewnego rodzaju furtkę co do stwierdzenia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa właśnie z tytułu zaniedbań legislacyjnych, opartą na poprzednim brzmieniu 
art. 417 Kodeksu cywilnego. Pomimo tego z bardziej daleko idącymi wnioskami w tym zakresie warto wstrzymać się do momentu wydania pierwszych prawomocnych wyroków zasadzających w takich sprawach. 

Artur Stosio 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.