piątek, 28 grudnia 2012

Jak zabezpieczyć się w umowie o dożywocie?

Umowa dożywocia jest formą przekazania własności nieruchomości celem zabezpieczenia przez osoby starsze bytu i opieki. Umowa taka może zostać zawarta zarówno przez osoby spokrewnione, jak również osoby względem siebie obce. Umowa dożywocia zawierana jest w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, z uwagi na fakt, iż w wyniku jej zawarcia dochodzi do przeniesienia prawa własności nieruchomości. 

Umowa dożywocia ma zabezpieczać prawa osób zbywających w ten sposób nieruchomość, jednak należy podkreślić, iż zasadne jest również zabezpieczenie praw osób będących nabywcami nieruchomości, na których ciąży obowiązek opieki i utrzymania dożywotnika. 

Celem zabezpieczenia interesów strony nabywającej nieruchomość jest jak najdokładniejsze określenie w umowie dożywocia zakresu ciążących na niej obowiązków oraz wskazanie ich zakresu. Takie bowiem rozwiązanie będzie jasno określało zakres zobowiązań, do jakich świadczenia jest zobowiązany nabywca nieruchomości wobec dożywotnika. 

Z uwagi na treść art. 913 Kodeksu cywilnego możliwa jest zmiana obowiązków opieki osobistej na dożywotnią rentę, o ile stosunki stron uniemożliwiają osobistą styczność. Ponadto w wyjątkowych sytuacjach, sąd na żądanie którejś ze stron może rozwiązać umowę dożywocia. Warto zatem wskazać w umowie dożywocia katalog sytuacji, których wystąpienie w stosunkach stron będzie umożliwiało jednolitą interpretację i ocenę skutków ich wystąpienia w świetle w/w przepisu. 

Podkreślić również należy, iż celem zabezpieczenia się przez nabywcę nieruchomości w drodze umowy dożywocia, niezbędne jest zbadanie w sądzie hipotecznym stanu aktualnego nieruchomości przed zawarciem umowy dożywocia. Ponadto zasadne jest ustalenie czy dożywotnik jest zobowiązany do alimentacji na rzecz oznaczonej osoby. Bowiem zgodnie z art. 916 Kodeksu cywilnego, o ile zawarcie umowy dożywocia doprowadzi do niewypłacalności dożywotnika, osoba uprawniona do alimentów może dochodzić uznania umowy za bezskuteczną wobec niej. Termin na przedmiotowe roszczenie upływa po 5 latach od zawarcia umowy. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

2 komentarze:

  1. A co jeśli ktoś, komu chciałbym w takim celu powierzyć moje nieruchomosci nie jest członkiem rodziny? Czy stanowi to jakiś problem?

    OdpowiedzUsuń
  2. Dziękujemy za pytanie. Tak, jak wspominaliśmy w treści posta, umowę dożywocia można zawszeć także z osobą niespokrewnioną.

    OdpowiedzUsuń

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.