poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Kiedy gmina może rozwiązać umowę na lokal socjalny?

Lokale socjalne są wydzielane z gminnego zasobu mieszkaniowego. Ich przeznaczeniem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób o najmniejszych dochodach, które nabyły prawo do lokalu socjalnego decyzją gminy lub poprzez orzeczenie sądu. Umowy najmu lokalu socjalnego zawsze zawierane są na czas oznaczony, stawka czynszu w tego typu lokalach nie może przekraczać połowy stawki czynszu obowiązującego dla innych lokali mieszkalnych zasobu mieszkaniowego. 

Najem lokalu socjalnego przysługuje osobom, które nie przekraczają wysokości dochodu, oznaczonego w uchwale danej gminy oraz nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu. Rozwiązanie umowy najmu lokalu socjalnego następuje zasadniczo z upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. Najem lokalu socjalnego może zostać przedłużony po upływie okresu oznaczonego w umowie, ale tylko wówczas, o ile nie ulegnie zmianie stan posiadanych praw najemcy do innych nieruchomości oraz pułap osiąganych przez niego dochodów. 

Możliwe jest również wcześniejsze zakończenie umowy najmu lokalu socjalnego poprzez wypowiedzenie umowy przez gminę. Rozwiązanie umowy w taki sposób następuje na podstawie art. 25 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym gmina ma prawo wypowiedzieć najemcy lokalu socjalnego umowę najmu, o ile najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i ma możliwość korzystania z niego. Wypowiedzenie umowy na podstawie powzięcia przez gminę informacji o posiadaniu przez najemcę tytułu prawnego do innego lokalu jest zatem obarczone dodatkowym wymogiem, bowiem najemca musi mieć możliwość korzystania z takiego lokalu. Przesłanka ta ma na celu ochronę praw najemców socjalnych, którzy pomimo, iż posiadają tytuł prawny do innego lokalu, to jednak nie mają możliwości wykorzystania takiego lokalu celem zabezpieczenia swoich potrzeb mieszkaniowych, a z kolei ich sytuacja materialna uprawnia ich do lokalu socjalnego. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.