czwartek, 11 kwietnia 2013

Na czym polega umowa barterowa?

Umowy barterowe nie są zdefiniowane w Kodeksie cywilnym, jednak możliwość ich zawierania wynika z ogólnej reguły swobody umów, która umożliwia stronom wybór stosunku prawnego ich łączącego i określenie jego treści, byleby nie było to sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego ani właściwością (naturą) stosunku prawnego. 

Barter polega generalnie na bezgotówkowej wymianie usług lub towarów lub też usługi za towar. Występuje on dość często w obrocie gospodarczym, zwłaszcza, gdy firmy nie chcą wydawać gotówki, a potrzebują towaru lub usługi od innego przedsiębiorcy, któremu są w stanie zaoferować własną usługę lub towar. Może być też zawierana przez osoby nie będące przedsiębiorcami. Jeśli w umowy barterowej przewidziano dopłatę gotówką, wówczas taką umowę nazywa się kompensacyjną. Generalnie zasadą jest równa wartość świadczonych usług czy towarów. Od dochodu uzyskanego z barteru każdy z podatników odprowadzi swój podatek dochodowy. Również każda ze stron co do zasady powinna naliczyć podatek VAT. 

Do zawarcia umowy barterowej nie jest wymagana żadna szczególna forma. Może być zawarta nawet w formie ustnej, co jednak w razie sporu, może powodować wątpliwości co do jej treści, ew. również faktu jej zawarcia. Dlatego zalecane jest, by jest postanowienia znalazły odzwierciedlenie w formie pisemnej. 

Aleksandra Dalecka 
prawnik
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.