czwartek, 26 września 2013

Nowe zasady postępowania przed e-sądem

E-sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze, funkcjonuje od stycznia 2010 roku. W ramach tego postępowania roszczenia dochodzone są przy wykorzystaniu systemu informatycznego, gdzie pisma stron (szczególnie powoda) wnoszone są do sądu drogą elektroniczną. Ten sposób prowadzenia sporów sadowych stał się ostatnio bardzo popularny, o czym świadczy ogromna liczba spraw wnoszonych do e-sądu, która w pierwszym półroczu 2013 roku przekroczyła półtora miliona. 

W dniu 7 lipca 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego („Kpc”), która przyniosła zmiany w postępowaniu elektronicznym, które zdaniem ich pomysłodawców miały uniemożliwić dokonywanie nadużyć przy wykorzystaniu e-sądu, poprzez ograniczenie możliwości dochodzenia przez wierzycieli roszczeń przedawnionych albo wręcz nieistniejących. W chwili obecnej w postępowaniu elektronicznym mogą być dochodzone jedynie roszczenia, które stały się wymagalne nie później niż trzy lata przed wniesieniem powództwa, przy czym datę wymagalności dochodzonego roszczenia należy wskazać w pozwie. Ponadto nowelizacja Kpc wprowadziła obowiązek podawania w pozwie wnoszonym droga elektroniczną przez powoda danych pozwanego takich jak PESEL i NIP, a gdy jest to osoba prawna jej numeru KRS. Za podanie nieprawidłowych danych pozwanego w złej wierze lub w wyniku niezachowania należytej staranności, sąd może skazać powoda lub jego przedstawiciela ustawowego bądź pełnomocnika na karę grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych. 

Dodatkowo, w celu ochrony dłużników, wprowadzono obowiązek zawieszenia na wniosek dłużnika przez komornika postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym, w razie przedstawienia przez niego zaświadczenia, z którego wynika, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli jego miejsce zamieszkania. 

Artur Stosio 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.