piątek, 29 sierpnia 2014

Co nowego w ochronie konsumenta?

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta zacznie obowiązywać 25 grudnia 2014 r. i wtedy też stracą moc obecnie obowiązujące: ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zostaną też wprowadzone zmiany m.in. w kodeksie cywilnym, prawie telekomunikacyjnym, ustawie o kredycie konsumenckim czy ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zgodnie z nowymi przepisami, prawa kupujących i obowiązki sprzedających będą jednolite z obowiązującymi w Unii Europejskiej, bowiem nowe prawo konsumenckie dokona wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności: obowiązków informacyjnych przedsiębiorców w zakresie zawierania umów z konsumentami, prawa odstąpienia od umowy i związanych z tym rozliczeń stron, rękojmi za wady towarów oraz gwarancji. 

Nabywca wadliwej rzeczy będzie miał prawo wyboru między naprawą produktu, wymianą, obniżeniem ceny a odstąpieniem od umowy. 

Wydłużony zostanie do 14 dni termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak konsument nie zostanie poinformowany przez przedsiębiorcę o tym prawie, to prawo odstąpienia wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. W przypadku umów ubezpieczenia, termin w którym konsument może odstąpić od umowy wyniesie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia na papierze lub innym trwałym nośniku dostępnym dla konsumenta, wymaganych przepisami informacji. 

Dokonywanie zakupów w sieci stanie się bezpieczniejsze także dzięki wprowadzeniu nowych obowiązków informacyjnych, np. jasnych i czytelnych informacji o ograniczeniach dotyczących dostawy oraz akceptowanych sposobach płatności. 

Również w przypadku umów zawieranych w lokalu przedsiębiorcy, będzie on zobowiązany do udzielania konsumentowi określonych prawem informacji, w sposób jasny i zrozumiały. Dotyczy to m.in. głównych cech świadczenia, danych identyfikujących przedsiębiorcy, łącznej ceny lub wynagrodzenia za świadczenie wraz z podatkami, przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia czy też treści usług posprzedażnych i gwarancji. W razie ewentualnych sporów na tle prawidłowego stosowania przepisów konsumenckich ważne jest, iż to na przedsiębiorcy będzie spoczywał ciężar udowodnienia, że spełnił obowiązek informacyjny. 

Jak widać nowe prawo konsumenckie wprowadza szereg obowiązków dla przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami. Wydłużony do 6 m-cy czas od ogłoszenia przepisów do ich wejścia w życie ma na celu lepsze przygotowanie przedsiębiorców i konsumentów do ich stosowania. Wątpliwości będą się zapewne pojawiały i wówczas zachęcamy do skontaktowania się z Kancelarią. 

Gabriela Waraszkiewicz 
adwokat 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.