poniedziałek, 29 czerwca 2015

Pogrzeb na koszt Skarbu Państwa. Czy rodzina zawsze zobowiązana jest do ponoszenia kosztów pochówku?

Zgodnie z art. 922 § Kodeksu cywilnego do długów spadkowych należą także m.in. koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku. Ogólnie sprawę ujmując odpowiedzialność za długi spadkowe ponosi spadkobierca, a chroni go przed tą odpowiedzialnością oświadczenie o odrzuceniu spadku oraz do pewnego stopnia oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

Skarb Państwa nie zostawia jednak rodzin zmarłych zupełnie samych w kwestii pogrzebu, gdyż wypłaca tzw. zasiłek pogrzebowy, obecnie w kwocie 4.000 złotych, co pokrywa koszty standardowego pochówku. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 w zw. z art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Sprawianie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego, a zgodnie z art. 96 ust. 3 tej ustawy w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. Gmina więc pochowa zmarłego, którego nie pochowała rodzina (niezależnie od statusu materialnego tej rodziny), ustali, czy przysługiwał po nim zasiłek pogrzebowy i zażąda jego zapłaty do wysokości udokumentowanych kosztów pochówku, a jeśli nie, wystąpi z roszczeniami do zwrot tych kosztów z masy spadkowej. Zatem rodzina nie ma obowiązku dokonania pochówku, ale w przypadku, gdy po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, musi się liczyć z roszczeniami do masy spadkowej z tego tytułu zgłaszanymi przez gminę, która zleciła dokonanie pochówku.

Aleksandra Dalecka
adwokat
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.