czwartek, 15 października 2015

Europejskie poświadczenie spadkowe – tryb wydania i skutki

Od 17 sierpnia 2015 roku w prawie polskim zaczęła obowiązywać instytucja europejskiego poświadczenia spadkowego, którego celem jest ułatwienie realizacji praw do spadku w przypadku składników masy spadkowej znajdujących się w różnych krajach Unii Europejskiej. Związane jest to z bezpośrednim stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego („Rozporządzenie”).

Europejskie poświadczenia spadkowe jest dokumentem, który jest wykorzystywany przez spadkobierców, zapisobierców mających bezpośrednie prawa do spadku oraz wykonawców testamentów lub zarządców spadku, aby wykazać w innym kraju UE swój status lub wykonywać, odpowiednio, swoje prawa jako spadkobiercy lub zapisobiercy, lub swoje uprawnienia jako wykonawcy testamentów lub zarządcy spadku. 

Europejskie poświadczenie spadkowe wydawane jest przez sąd bądź notariusza, na wniosek wskazanych powyżej osób. Wniosek ten, kierowany do sądu, zgodnie z art. 65 Rozporządzenia, powinien zawierać szereg danych i informacji, w tym w szczególności:

1. informacje dotyczące zmarłego: nazwisko (nazwisko rodowe, jeśli dotyczy), imię (imiona), płeć, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy), adres w chwili śmierci, data i miejsce śmierci;

2. informacje dotyczące wnioskodawcy: nazwisko (nazwisko rodowe, jeśli dotyczy), imię (imiona), płeć, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy), adres i stosunki łączące go ze zmarłym;

3. informacje o małżonku oraz ewentualnie byłym małżonku: nazwisko (nazwisko rodowe, jeśli dotyczy), imię (imiona), płeć, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy) oraz adres;

4. informacje o pozostałych ewentualnych beneficjentach na podstawie rozrządzenia na wypadek śmierci lub z mocy prawa, np. zapisobiercach: nazwisko, imię (imiona) lub nazwa organizacji, numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy) i adres;

5. informacje o tym, czy zmarły dokonał rozrządzenia na wypadek śmierci, tj. sporządził testament; jeżeli nie został dołączony oryginał ani kopia rozrządzenia, informacja o miejscu, w którym znajduje się oryginał. 

Europejskie poświadczenie spadkowe stanowi potwierdzenie, że osoba w nim wymieniona posiada status i prawa stosunku do spadku wskazane w jego treści, a skutki wywołuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Danii. 

Artur Stosio
adwokat
Kancelaria Zdanowicz i Wspólnicy
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.