poniedziałek, 28 listopada 2016

Co zrobić gdy najemca niszczy mieszkanie? Środki prawne

Po zakończeniu najmu, obowiązkiem najemcy jest zwrot lokalu w takim stanie, w jakim znajdował się on w chwili zawarcia umowy. Najemca ponosi zatem odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia lokalu i jego wyposażenia. Nie mówimy jednak o normalnym zużyciu rzeczy, czyli nie bierzemy pod uwagę takiego pogorszenia stanu lokalu, które jest efektem normalnego używania. Gdy dojdzie do zniszczenia lokalu, najemca ma obowiązek przywrócić go do stanu poprzedniego. Jeżeli tego nie zrobi, wówczas właściciel będzie miał prawo obciążyć go kosztami napraw.

W tym celu może wykorzystać wpłaconą przez najemcę kaucję. W umowie warto zapisać, że wpłacona kaucja zostanie przeznaczona na ewentualne przywrócenie lokalu do stanu, w jakim znajdował się on w dniu zawarcia umowy.

W razie konieczności można wystąpić na drogę postępowania sądowego z pozwem o zapłatę odszkodowania.

Przy zawieraniu umowy najmu należy sporządzić również protokół przekazania lokalu, w którym opisujemy szczegółowo stan lokalu i wyposażenia, przykładowo: nowe wyposażenie łazienki, używane meble kuchenne. Warto także wykonać fotografie, aby nie było potem wątpliwości odnośnie stanu lokalu. Tak samo należy udokumentować stan lokalu w chwili jego opuszczenia przez najemcę. Dokładny opis lokalu będzie pomocny nie tylko przy rozliczeniach z najemcą, ale okaże się też niezbędny w razie ewentualnego procesu sądowego. Jeżeli właściciel będzie pozywał najemcę o odszkodowanie za zniszczenie lokalu, wówczas obowiązkiem właściciela będzie udowodnienie rozmiaru zniszczeń. Zatem im dokładniejszy opis, tym lepiej. Zdjęcia warto opatrzyć datą. Dobrze przygotowana dokumentacja, zwiększa szanse właściciela lokalu na uzyskanie korzystnego wyroku sądowego. Pamiętajmy jednak, że wydanie wyroku nie jest równoznaczne z odzyskaniem pieniędzy. Warto zatem kontrolować stan mieszkania w trakcie najmu, aby nie dopuścić do znaczących szkód i w porę dokonać wypowiedzenia umowy najmu.

Gabriela Waraszkiewicz
adwokat
Kancelaria Zdanowicz i Wspólnicy
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.