poniedziałek, 15 maja 2017

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem w przypadku choroby pracownika?

Pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem w przypadku choroby pracownika, jednak możliwe jest to tylko w przypadku choroby, której czas trwania przekracza terminy wskazane w kodeksie pracy, a dodatkowo uzależnione jest od stażu pracy danego pracownika. Zgodnie z art. 53 kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia następujących przypadkach (i) choroby pracownika trwającej dłużej niż 3 miesiące, w sytuacji, gdy okres zatrudnienia trwał poniżej 6 miesięcy oraz (ii) choroby pracownika dłuższej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, o ile takie zostało choremu pracownikowi przyznane, przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

W przypadku pracownika zatrudnionego dłużej niż 6 miesięcy należy zatem brać pod uwagę, że zasiłek chorobowy przysługuje przez okres maksymalnie 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni. Z kolei świadczenie rehabilitacyjne przysługuje wtedy, gdy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie może przekroczyć 12 miesięcy. Przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego nie następuje z automatu, lecz zależy od lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba zatem poczekać na to rozstrzygnięcie, gdy dla pracownika upłynął już okres pobierania zasiłku chorobowego, aby nie narazić się na przedwczesność rozwiązania umowy o pracę, w sytuacji, gdy pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne zostanie jednak przyznane.

Jeżeli pracownik już stawi się do pracy po nieobecności spowodowanej ww. okolicznościami, wtedy nie można rozwiązać umowy bez wypowiedzenia. Oczywiście decyzja o rozwiązaniu umowy z pracownikiem chorującym długotrwale należy do pracodawcy i ma on prawo czekać na powrót pracownika do zdrowia i do pracy.

Gabriela Waraszkiewicz
adwokat
Kancelaria Zdanowicz i Wspólnicy
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.