czwartek, 19 października 2017

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Rozporządzeniu UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) – Zmiany w ochronie danych osobowych – cz. 2

W powszechnej świadomości funkcjonuje błędny co do zasady pogląd, iż dla zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych potrzebna jest zgoda osoby, której takie dane dotyczą. Tak naprawdę jest to tylko jedna z wielu sytuacji, w której dane osobowe mogą być przetwarzane. Nowe rozporządzenie unijne ("RODO") zachowuje jednak zgodę osoby, której dane dotyczą, jako jedną z podstaw dopuszczalności przetwarzania danych.

Przede wszystkim zgoda może dotyczyć jednego lub większej ilości celów.  Administrator przy tym musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Z tego wynika, że zgoda nie zawsze przybierze postać pisemną, choć oczywiście, jeśli jest ona na piśmie, możliwości dowodowe dla administratora są o wiele lepsze. 

Przyjrzyjmy się, jak powinno wyglądać pisemne oświadczenie dotyczące zgody. Przede wszystkim, jeśli dotyczy ono także innych kwestii, zapytanie o zgodę powinno być przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych spraw, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. To wszystko oczywiście są kwestie ocenne, być może będzie jednak można wreszcie oczekiwać, że znikną takie formularze zgody, które posługują się drobnym nieczytelnym druczkiem.

Pytanie, czy potrzeba stosować jakiś inny język niż urzędowy w danym państwie? Nie ma takiego wymogu, aczkolwiek najpewniej kwestię tą należałoby rozpatrywać pod kątem do kogo kierowany jest dany formularz zgody, kto jest jego grupą docelową.  Pytanie to ma praktyczne znaczenie chociażby w hotelarstwie, ale też przy świadczenie usług nakierowanych na cudzoziemców lub poza granice Polski.

Oczywiście nadal obowiązuje zasada, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę. Pod rządami RODO osoba jest informowana z góry o takiej możliwości.

Wycofanie zgody powinno być równie łatwe jak jej udzielenie. Jeśli zatem pozyskiwanie zgody następowało w drodze formularzy internetowych, administratorzy na swoich stronach powinni umieścić analogiczne formularze na wycofanie zgody. 

Jeśli chodzi o zgodę dziecka w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego (np. portale społecznościowe), to czekamy tu na ustalenie przez polskiego ustawodawcę dolnej granicy wieku (generalnie jest to 16 lat, ale państwa członkowskie mogą obniżyć tą granicę do 13 roku życia). Poniżej tej granicy zgoda jest ważna tylko jeśli została wyrażona lub zaaprobowana przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. 

W kolejnej publikacji przyjrzymy się innym niż zgoda podstawom dopuszczalności przetwarzania danych osobowych. Wszystkie dotychczasowe publikacje na temat ochrony danych osobowych znajdziecie Państwo tu (klik).

Aleksandra Dalecka
adwokat

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.