poniedziałek, 20 lutego 2012

Co to jest testament wspólny? Czy można zabezpieczyć się przed odwołaniem testamentu?

Przed rozwodem sporządziłam wspólnie z mężem testament, w którym cały nasz majątek przeznaczyliśmy na wypadek śmierci dla naszego jedynego syna. Boję się, że mąż będzie kwestionował ten testament. Czy może to zrobić i czy będzie to skuteczne? 

Testament sporządzony wspólnie przez Panią i byłego męża jest z mocy prawa nieważny, bowiem Kodeks cywilny stanowi, iż testament może zawierać rozporządzenia tylko jednej osoby. Oznacza to, że taki testament nie może stanowić podstawy dziedziczenia. W praktyce uznaje się za ważne testamenty sporządzone razem przez spadkodawców, w których istnieje możliwość rozróżnienia ich woli, na przykład przez umieszczenie dwóch testamentów na dwóch stronach jednej kartki. Natomiast niedopuszczalne jest stosowanie w testamencie czasowników w liczbie mnogiej i podpisanie go przez oboje małżonków. 

Wobec tego, chcąc przekazać na wypadek śmierci majątek na rzecz syna, należy sporządzić testament samodzielnie, ustanawiając w nim syna jedynym spadkobiercą. Z tym, że trzeba pamiętać, że takie rozporządzenie będzie skuteczne tylko co do części majątku, która stanowi Pani własność po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Natomiast na rozporządzenia byłego męża nie może mieć Pani wpływu. 

Ponadto w obecnej sytuacji wartym polecenia rozwiązaniem jest dokonanie podziału Państwa majątku, stanowiącego przed rozwodem majątek wspólny. Może to nastąpić na podstawie umowy bądź na mocy orzeczenia sądu. Podział majątku może lepiej uchronić Panią, a w konsekwencji także Pani syna, przed ewentualnymi skutkami niekorzystnego rozporządzenia składnikami majątku przez byłego męża. 

Artur Stosio

prawnik
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.