piątek, 17 lutego 2012

Kto może głosować za mnie na zgromadzeniu wspólników?


Bycie wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się uprawnieniem do uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników, na których podejmowane są uchwały w spółce. 

Standardowo w zgromadzeniach wspólników nie trzeba uczestniczyć osobiście, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Wystarczy udzielić pisemnego pełnomocnictwa określonej osobie do uczestnictwa w zgromadzeniu i głosowania w naszym imieniu wszystkimi udziałami posiadanymi przez nas w kapitale zakładowym spółki. 

Pełnomocnictwo takie nie musi być notaryzowane, nawet jeśli protokół ze zgromadzenia wspólników jest sporządzany przez notariusza. Jeśli pełnomocnictwo do głosowania udzielane jest przez wspólnika będącego cudzoziemcem czy spółką zagraniczną, nie musi ono także być opatrzone klauzulą aspostille. W mojej ocenie żądanie takiej klauzuli na pełnomocnictwie nie znajduje podstaw w obowiązujących przepisach. 

Nie każdy może jednak być pełnomocnikiem. Pełnomocnikiem nie może być jedynie członek zarządu i pracownik spółki. Pełnomocnikiem może być za to inny wspólnik. 

Aleksandra Dalecka 
adwokat
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.