czwartek, 16 lutego 2012

Procedura rejestracji spółki komandytowej

Do powstania spółki komandytowej, oprócz zawarcia umowy spółki, konieczna jest jak w przypadku każdej spółki prawa handlowego, jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Procedura rejestracji nie różni się znacząco od tej przyjętej dla pozostałych podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców. 

Oczywiście pierwszą czynnością związaną z założeniem spółki komandytowej jest zawarcie umowy spółki, która zgodnie z art. 106 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („ksh”) powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Natomiast powstanie spółki komandytowej następuje w momencie jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (art. 109 § 1 ksh). 

W celu rejestracji spółki komandytowej należy złożyć odpowiednie formularze urzędowe w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę spółki: 

- KRS W-1 – wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,

- KRS WC – wskazanie danych wspólników,

- KRS WK – wskazanie osób uprawnionych do reprezentacji spółki,

- KSR WM – wskazanie przedmiotu działalności spółki.

Wraz z wnioskiem o wpis spółki komandytowej do rejestru należy złożyć również:

- notarialny odpis umowy spółki,

- wzory notarialnie poświadczonych podpisów osób uprawnionych do reprezentacji,

- lista wspólników wraz z ich adresami.

Wniosek o wpis do spółki do Krajowego Rejestru Sądowego podlega opłacie w wysokości 500 zł. Ponadto należy uiścić opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, również w wysokości 500 zł. Dowodu wpłat powyższych kwot należy dołączyć do wniosku o rejestrację. 

Zgodnie z obowiązującą uproszczoną procedurą rejestracji podmiotów w KRS, zwaną zasadą jednego okienka, wraz z wnioskiem kierowanym do sądu, spółka składa wniosek o wpis do rejestru REGON (na odpowiednim formularzu RG-1), zgłoszenie płatnika składek do ZUS oraz zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 (przesyłane przez sąd do właściwego Urzędu Skarbowego), do którego należy dołączyć dodatkowy egzemplarz umowy spółki oraz dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba spółki. 

Wniosek o wpis spółki komandytowej do rejestru musi być podpisany przez co najmniej jednego wspólnika, jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby pod wnioskiem podpisali się wszyscy komplementariusze i komandytariusze. 

Artur Stosio

prawnik
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.