piątek, 24 lutego 2012

Czy notarialny testament ma większą moc prawną niż zwykły testament pisemny?

Często pojawiają się pytania jak sporządzić testament, by był on ważny. Znaczenie niekiedy ma także poufność rozporządzeń na wypadek śmierci, przykładowo czy można sporządzić testament bez udziału osób trzecich?

Polskie prawo spadkowe dopuszcza określone formy testamentu – formy zwykłe i formy szczególne. Testamenty szczególne są formą rozporządzenia na wypadek śmierci przez testatora w sytuacjach, w których istnieje obawa rychłej utraty życia, a sporządzenie testamentu w formie zwykłej jest niemożliwe - do tej grupy zalicza się testament podróżny, wojskowy i ustny. Dla rozporządzenia swoją wolą na wypadek śmierci zasadniczo jednak ustawodawca przewiduje tzw. testamenty zwykłe, do których zalicza się testament pisemny, notarialny i alograficzny. Każdy testament czy to testament notarialny, pisemny czy alograficzny ma jednakową moc prawną, o ile spełnia przesłanki ważności określone przez przepisy Kodeksu cywilnego.

Zatem testament notarialny nie ma większej mocy prawnej niż testament pisemny - moc prawna wszystkich rodzajów testamentów zwykłych jest jednakowa.

Nie ma przeszkód aby sporządzić testament, którego treść nie będzie znana nikomu do śmierci testatora. Taką możliwość zapewnia bowiem testament pisemny. Testator bowiem samodzielnie dokonuje spisania swojej ostatniej woli i tylko od niego zależy czy ujawni on swoje działanie osobie trzeciej. Wskazać należy, że brak ujawnienia faktu sporządzenia testamentu pisemnego stwarza niebezpieczeństwo, że wola ta nie zostanie ujawniona również  po śmierci testatora, z uwagi na brak odnalezienia testamentu i wówczas do spadku zostaną powołane osoby określone przez ustawę lub poprzedni znany testament, co nie zawsze będzie zgodne z ostatnią wolą testatora.

Trzeba pamiętać, iż testament pisemny dla swojej ważności powinien być sporządzony w całości odręcznie i podpisany własnoręcznie przez testatora oraz powinien wskazywać datę jego sporządzenia.  

Nie ma zatem znaczenia prawnego forma przekazania ostatniej woli przez testatora, przede wszystkim należy pamiętać, że skuteczność danej czynności na wypadek śmierci jest uzależniona od sporządzenia testamentu zgodnie z wymogami prawnymi Kodeksu cywilnego, które zostały wskazane powyżej.

Paulina Adamczyk
prawnik
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.