poniedziałek, 27 lutego 2012

Do kiedy można zgłaszać się z roszczeniami z umowy o roboty budowlane?

Stosownie do art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 

Z uwagi na fakt, iż przepisy Kodeksu cywilnego nie przewidują szczególnego terminu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o roboty budowlane, pojawia się wątpliwość czy stosować ogólny trzyletni termin przedawnienia określony przez art. 118 Kodeksu cywilnego, czy też szczególny dwuletni termin przedawnienia z art. 646 Kodeksu cywilnego, czyli przepisy dotyczące umowy o dzieło, do którego zdaje się odsyłać art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego. 

Zagadnienie to jest poddawane również pod dyskusję przez piśmiennictwo i orzecznictwo. Wskazać należy, iż zarówno pierwszy, jak również drugi pogląd znajduje swoich zwolenników. 

Przyjęcie, iż do przedawnienia umowy o roboty budowlane stosujemy przepisy dotyczące umowy o dzieło wywodzi się z faktu, iż do 1990 roku umowa o roboty budowlane była szczególną odmianą umowy o dzieło. 

Jednak spór został ostatecznie zakończony uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2002 roku, wydaną w sprawie III CZP 63/01, w której Sąd Najwyższy wskazał, iż roszczenia z umowy o roboty budowlane ulegają przedawnieniu w terminach określonych w art. 118 Kodeksu cywilnego. Sąd Najwyższy wskazał w przedmiotowej uchwale, że jeżeli ustawodawca wyróżnił umowę o roboty budowlane jako odrębny rodzaj umowy nazwanej, a art. 656 Kodeksu cywilnego wskazuje jedynie na odpowiednie stosowanie przepisów z umowy o dzieło, dlatego należy uznać, iż przepisów z zakresu przedawnienia roszczeń wynikających z regulacji umowy o dzieło nie powinno się stosować do umowy o roboty budowlane. Ponadto art. 118 Kodeksu cywilnego zawiera podstawowe terminy przedawnienia, które są przez ustawodawcę modyfikowane przy regulacji określonych umów przepisami szczególnymi. Wobec jednak braku przepisu szczególnego dotyczącego przedawnienia roszczeń z umowy o roboty budowlane uznać należy, iż roszczenia z niej wynikające ulegają ogólnemu trzyletniemu terminowi, jeśli są związane z działalnością gospodarczą, określonemu w art. 118 Kodeksu cywilnego. 

Trzyletni termin przedawnienia przy roszczeniach z umów o roboty budowlane związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodnie z art. 120 Kodeksu cywilnego rozpoczyna swój bieg od dnia wymagalności roszczenia. Termin wymagalności roszczenia wynikać powinien zasadniczo z umowy. W zależności od rodzaju roszczenia rozpoczyna on swój bieg od dnia oddania obiektu przez wykonawcę lub w przypadku opóźnień wykonawcy od dnia, w który obiekt miał zostać oddany. 

Paulina Adamczyk
prawnik

kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.