czwartek, 9 lutego 2012

Jak zapewnić przebieg pogrzebu zgodny z wolą spadkodawcy?


Jestem osobą niewierzącą i życzę sobie laickiego pogrzebu. Boję się, że moja rodzina tego nie uszanuje. W testamencie zawarłam szereg dyspozycji jak ma wyglądać mój pogrzeb. Jak najskuteczniej dopilnować, żeby testament został wykonany? 

Przede wszystkim w testamencie również możliwe jest zawarcie określonych rozporządzeń o charakterze niemajątkowym tzw. poleceń testamentowych. 

Polecenie jest niczym innym jak nałożeniem przez spadkodawcę na spadkobiercę lub zapisobiercę określonego obowiązku działania lub zaniechania, dla którego nie jest ustanowiony żaden wierzyciel. Wskazania co do sposobu pochówku zawarte w testamencie należy uznać za polecenie z punktu widzenia przepisów spadkowych Kodeksu cywilnego. 

Aby zapewnić sobie większą pewność w zakresie prawidłowego wykonania treści testamentu spadkodawca może w testamencie ustanowić jednego lub więcej wykonawców swojej ostatniej woli. Wykonawcą testamentu może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona). O ile wykonawca testamentu przyjmie swoją funkcję, to na nim spoczywa obowiązek wykonania postanowień zawartych w testamencie, w tym również poleceń. Za wykonanie testamentu należy się wykonawcy wynagrodzenie, które wchodzi w skład długów spadkowych. 

Warto byłoby uprzedzić wcześniej osobę wybraną na wykonawcę testamentu o naszych zaleceniach co do pogrzebu, gdyż testament może zostać otwarty o wiele później, co uniemożliwi realizację preferowanej formy pogrzebu. 

Paulina Adamczyk 

Kancelaria Zdanowicz i Wspólnicy
prawnik
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.