poniedziałek, 5 marca 2012

Co się stanie jeśli nie zgłoszę wierzytelności do upadłości na czas?

Wierzyciel osobisty, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien zgodnie z art. 236 § 1 Prawa upadłościowego i naprawczego zgłosić swoją wierzytelność do sędziego komisarza w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, a w przypadku braku ustalonego terminu wierzytelność powinna zostać zgłoszona w terminie najdalej do trzech miesięcy od daty postanowienia o upadłości. Jedynie niektóre rodzaje wierzytelności np. ze stosunku pracy czy zabezpieczone hipotecznie z urzędu są umieszczane na liście wierzytelności. 

Zgłoszenie wierzytelności następuje na piśmie w dwóch egzemplarzach. Wierzyciel musi wykazać wartość zgłaszanej wierzytelności, kategorię przynależności wierzytelności, należność ponadto powinna zostać udokumentowana oraz wykazane powinno zostać czy podlega zabezpieczeniu oraz potrąceniu. Zgłoszona wierzytelność następnie podlega ocenie zasadności przez sędziego – komisarza oraz syndyka, który przygotowuje listę wierzytelności. Wierzytelności uznane przez syndyka znajdują się na liście wierzytelności ze wskazaniem wysokości wierzytelności oraz przynależności do określonej kategorii, co determinuje kolejność zaspokojenia danego wierzyciela z masy upadłości. 

Brak uznania wierzytelności oraz brak umieszczenia jej na liście wierzytelności, może zostać zaskarżony przez wierzyciela sprzeciwem, w terminie 14 dni od daty publikacji informacji o liście wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od wniesienia sprzeciwu jest przewidziana stała opłata w wysokości 200,00 złotych. 

Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości zabezpiecza zatem możliwość zaspokojenia wierzyciela z majątku upadłego. Zaspokojenie może być bezpośrednie z uwagi na umieszczenie wierzytelności na liście, jak również jest podstawą do dochodzenia wierzytelności, która była zgłoszona, ale nie uznana, po prawomocnym zakończeniu postępowania upadłościowego, bowiem zgłoszenie wierzytelności przerwało bieg przedawnienia, który po zakończeniu postępowania upadłościowego rozpoczyna biec na nowo. 

Brak zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym nie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania. Jednak często z uwagi na czas toczenia się postępowania upadłościowego, które bardzo często trwa nawet kilka lat, roszczenia niezgłoszone mogą ulec przedawnieniu, bowiem brak zgłoszenia wierzytelności spowoduje brak przerwania biegu przedawnienia. Upadłość likwidacyjna spowoduje także rozwiązania spółki z o.o. i akcyjnej po zakończeniu postępowania i wykreślenie jej z rejestru. Paulina Adamczyk
prawnik 

blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.