czwartek, 22 marca 2012

Zawieranie umów z członkiem zarządu


Kodeks spółek handlowych (ksh) przewiduje specjalne wymagania co do zawierania umów z członkami zarządu spółek kapitałowych z uwagi na konieczność uniknięcia sytuacji, w której członek zarządu zawierałby umowę sam ze sobą. 

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanowienia w tej materii zawiera art. 210 ksh, stanowiący iż w umowie między spółką a członkiem zarządu, a także w sporze pomiędzy nimi, spółkę reprezentuje rada nadzorcza. Praktycznie zawarcie umowy przez spółkę reprezentowaną przez radę nadzorczą wymaga podpisania umowy przez wszystkich członków rady nadzorczej, co może być trudne do zrealizowania, bądź powzięcia przez radę uchwały szczegółowo określającej warunki umowy oraz upoważniającej poszczególnego członka lub członków rady do podpisania umowy w imieniu spółki. Analogiczne rozwiązanie dla spółki akcyjnej przewidziane jest w art. 379 ksh. 

Inną możliwością zawarcia tego typu umowy jest powołanie przez zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z o.o. bądź zgromadzenie akcjonariuszy w przypadku spółki akcyjnej, pełnomocnika upoważnionego do zawarcia umowy z członkiem zarządu. 

Ksh przewiduje natomiast inne wymagania w przypadku zawarcia umowy pomiędzy spółką a jedynym wspólnikiem bądź akcjonariuszem będącym zarazem jedynym członkiem zarządu, wówczas taka umowa powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, a o każdej dokonanej w ten sposób czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając odpis aktu notarialnego. 

Artur Stosio 
prawnik 

Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.