piątek, 13 kwietnia 2012

Czy można zmienić umowę w drodze wymiany e-maili?

Z naszym kontrahentem doszliśmy do porozumienia, że pewne postanowienia zawartej przez nas umowy na generalne wykonawstwo są nierealne i musimy je zmienić. Czy wystarczy, że uzgodnimy te zmiany w formie e-mail? 

Forma pisemna jest, zgodnie z art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego, zachowana o ile pod oświadczeniem woli został złożony własnoręczny podpis składającego oświadczenie. Forma pisemna może być zastrzeżona pod rygorem nieważności, dla wywołania określonych skutków prawnych oraz do celów dowodowych. Skuteczność zmiany dokonanej w formie ustnej, potwierdzonej korespondencją e – mail, jest zależna zatem jedynie od brzmienia pierwotnej umowy o generalne wykonawstwo. 

Skuteczność dokonania zmiany umowy w drodze wymiany e - mail zależy zatem od tego czy strony w umowie pierwotnej nie zawarły postanowienia o konieczności pisemnej formy zmian umowy pod rygorem nieważności lub określonej formy szczególnej. Jeżeli tak bowiem było, to zmiana za pomocą e - mail nie jest ważna i skuteczna prawnie. Wówczas bowiem dla ważności niezbędne jest dokonanie zmiany umowy w formie wcześniej wybranej przez strony. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.