środa, 4 kwietnia 2012

Jak przedawniają się odsetki za opóźnienie?


Zgodnie z ugruntowanym w piśmiennictwie i orzecznictwie stanowiskiem odsetki, zarówno te tzw. kapitałowe, czyli ustalone przez strony umowy jako zapłata za korzystanie z kapitału, jak i odsetki za opóźnienie (wynikające z art. 481 Kodeksu cywilnego), uznawane są za świadczenie o charakterze okresowym, a w związku z tym przedawniają się po trzech latach od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 

Trzyletni termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe stosuje się do roszczeń o odsetki za opóźnienie także wtedy, gdy roszczenie główne dotyczy sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, a więc ulega przedawnieniu z upływem dwóch lat. Jednakże zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w Uchwale 7 sędziów SN z dnia 26 stycznia 2005 roku, roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego. Pogląd ten opiera się na przyjęciu akcesoryjnego charakteru roszczenia o odsetki. Stanowisko to stanowiło niejako wyznaczenie nowego kierunku w tej kwestii, gdyż poprzednie orzeczenia Sądu Najwyższego broniły raczej odrębności przedawnienia roszczenia głównego i odsetek. Jednakże zapatrywania Sądu Najwyższego na ten temat nie spotkały się z powszechną akceptacją w doktrynie, wobec czego spór o istotę roszczenia o odsetki uważany jest za dogmatycznie nierozstrzygalny. 

Artur Stosio 
prawnik 
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.