wtorek, 3 kwietnia 2012

Urlop w okresie wypowiedzenia

Zgodnie z art. 167 (1) Kodeksu pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 155 (1) Kodeksu pracy. 

Jakie konsekwencje z tego wynikają dla pracownika i pracodawcy? 

Z przepisu jednoznacznie wynika, że chodzi o urlop bieżący zgodnie z art. 155 (1) (proporcjonalnie) oraz urlop zaległy (w całości). Kwestia ta była przedmiotem rozstrzygania Sądu Najwyższego, który potwierdził takie rozumienie tego przepisu. 

Jeśli pracownik dostanie wypowiedzenie, to od woli wyłącznie pracodawcy zależy, czy skieruje pracownika w okresie wypowiedzenia na urlop i w jakim wymiarze (oczywiście nie więcej niż pracownikowi się należało proporcjonalnie do czasu rozwiązania umowy o pracę). Pracodawca nie tylko dyskrecjonalnie decyduje o wysłaniu pracownika na urlop, ale też może wskazać w jakich konkretnie datach ten urlop ma być wykorzystany. 

Pracodawca nie może zmusić pracownika do wykorzystania bieżącego urlopu w wymiarze wyższym, niż to wynika z art. 155 (1) Kodeksu pracy, który reguluje urlop w roku, w którym stosunek pracy się rozwiązuje. Jest to urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy. Takiego ograniczenia nie stosuje się do urlopu zaległego –pracodawca może zażądać jego wykorzystania w całości. 

Aleksandra Dalecka 
adwokat 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.