piątek, 20 kwietnia 2012

Opłaty komornicze za egzekucję świadczeń niepieniężnych

Omówiłam już wcześniej ogóle zasady rządzące pobieraniem opłat przez komorników (kliknij tutaj) oraz koszty komorniczego postępowania zabezpieczającego (kliknij tutaj), a także koszty egzekucji świadczeń niepieniężnych (kliknij tutaj). Obecnie wskażę też zasady rządzące pobieraniem opłat przez komorników za egzekucję świadczeń, które nie mają charakteru pieniężnego. 

Jak stanowi art. 49a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2006 Nr 167, poz. 1191 z zm.) („Ustawa”) prowadzenie egzekucji lub zabezpieczenia świadczeń niepieniężnych wymaga uiszczenia przez wierzyciela opłaty stałej. Brak wniesienia opłaty stałej powoduje zwrot wniosku, niniejsza regulacja ma również zastosowanie do egzekucji prowadzonych na wniosek Skarbu Państwa, opiekuna i prokuratora. 

Wysokość opłaty stałej jest zależna od podejmowanej przez komornika czynności w celu egzekucji świadczeń niepieniężnych. Szczegółowe zasady określania opłaty stałej od danej czynności określone zostały przez ustawodawcę w art. 50 – 60 Ustawy. Wysokość opłaty jest zawsze określona jako procent przeciętnego wynagrodzenia i kształtuje się ona w przedziale od 4 % przeciętnego wynagrodzenia za opieczętowanie nawet do 50 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku odebrania rzeczy. 

Paulina Adamczyk
prawnik


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.