wtorek, 8 maja 2012

Czy trzeba informować wierzycieli o likwidacji sp. z o.o.?

Zgodnie z art. 279 Kodeksu spółek handlowych likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Zasadniczo takie ogłoszenie dokonywane jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 5 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Likwidatorzy spółki nie mają zatem obowiązku indywidualnego poszukiwania potencjalnych wierzycieli i informowania ich o likwidacji spółki i możliwości zgłaszania roszczeń.

Nie oznacza to jednak, że jeśli spółka wie o istnieniu jakiś wierzytelności, a wierzyciel zignorował wezwanie w Monitorze, spółka może przejść nad tym do porządku dziennego i nie podjąć żadnych kroków.

Zgodnie bowiem z art. 285 Kodeksu spółek handlowych sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych spółce wierzycieli, którzy się nie zgłosili lub których wierzytelności nie są wymagalne albo są sporne, należy złożyć do depozytu sądowego. Ostatecznie więc na likwidatorach spoczywa obowiązek zabezpieczenia takich wierzycieli pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej przez likwidatorów z ich majątków osobistych.

Zachęcamy do skorzystania z usług prawnych świadczonych przez Kancelarię w zakresie likwidacji spółek. Wykonamy dla Państwa kompleksową strategię likwidacji spółki, jak też przeprowadzimy spółkę przez likwidację krok po kroku, jak i na jej poszczególnych etapach, również w zakresie wyboru likwidatora spółki. 

adwokat

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.