poniedziałek, 4 czerwca 2012

Kiedy trzeba zapłacić za dług małżonka?

Konieczność zapłaty za długi małżonka jest zależna przede wszystkim od tego kiedy dane zobowiązanie zostało zaciągnięte oraz od tego czy małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. Należy bowiem odróżnić zasady odpowiedzialności za długi małżonka zaciągnięte przed 20 stycznia 2005 roku, od zobowiązań zawartych po tej dacie. 

W przypadku długów zaciągniętych przed 20 stycznia 2005 roku, tj. przed nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, współmałżonek w pełni odpowiada za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka. Nie ma zatem wymogu zgody drugiego małżonka na zawarcie zobowiązania celem możliwości przypisania jemu odpowiedzialności oraz obowiązku spłaty długów. 

Nowelizacja przepisów, w tym art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadziła zasadę ochrony drugiego małżonka i rodziny. Możliwość pociągnięcia małżonka za zobowiązania męża lub żony obecnie istnieje tylko wówczas, gdy została wyrażona zgoda na zawarcie zobowiązania - wówczas wierzyciel ma prawo żądać spłaty zadłużenia od obojga małżonków. Może zatem, w myśl art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego, wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności na prawomocne orzeczenie także przeciw małżonkowi dłużnika. O ile natomiast współmałżonek nie wyraził zgody na zobowiązanie zaciągnięte po dniu 20 stycznia 2005 roku, to wówczas wierzyciel ma prawo dochodzić zapłaty jedynie z majątku osobistego, wynagrodzenia za pracę oraz z tytułu dochodów z innych źródeł zarobkowych oraz z wynagrodzenia uzyskanego z tytułu praw autorskich i pokrewnych dłużnika. Taki zakres egzekwowania długu właściwy jest również dla zobowiązań z deliktu oraz zobowiązań niewynikających z czynności prawnych. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 

kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.