wtorek, 5 czerwca 2012

Czy można coś zaradzić na niesfornego zwierzaka w bloku?

Zwierzę w domu wielorodzinnym jest bardzo często trudnym lokatorem i to zarówno dla pozostałych mieszkańców, jak również dla samego właściciela. Podkreślić bowiem należy, iż podmiotem odpowiedzialnym za zwierzę jest jego posiadacz, który ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną, jak również karną i administracyjną za działania swojego pupila. 

Prawo przewiduje, iż właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność za jego niedopilnowanie oraz wykorzystywanie go z narażeniem bezpieczeństwa innych. Zatem, o ile zwierzę narusza spokój mieszkańców bloku lub naraża ich na niebezpieczeństwo, to wówczas istnieje możliwość podjęcia przez nich środków obronnych przewidzianych przez prawo. 

Art. 77 Kodeksu wykroczeń przewiduje, iż kto nie zachowuje środków ostrożności zwykłych i nakazanych przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany. Podkreślić należy, że odpowiedzialność z tego tytułu ponosi posiadacz zwierzęcia, który nie musi być jego właścicielem. Natomiast kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany. Takiej samej karze podlega osoba, która szczuje psem innego człowieka. 

Ponadto należy wskazać, iż art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń przewiduje odpowiedzialność za zakłócanie porządku publicznego, w tym spoczynku nocnego. Wówczas kodeks przewiduje karę grzywny, której maksymalna wysokość to 5.000,00 zł, karę ograniczenia wolności, a nawet karę pozbawienia wolności. 

W przypadku zatem, o ile zwierzę, które z nami sąsiaduje w bloku, zakłóca nasz spokój w sposób nadmierny, jak również stwarza inne niebezpieczeństwo jesteśmy uprawnieni do poinformowania Policji, która zgodnie z powyżej wskazanymi przepisami jest władna nałożyć na posiadacza zwierzęcia karę w postępowaniu mandatowym. Odmowa przyjęcia mandatu spowoduje skierowanie sprawy do sądu, który będzie rozstrzygał o odpowiedzialności posiadacza zwierzęcia za w/w wykroczenia. 

Inną kwestią jest możliwość dochodzenia odszkodowania od właściciela takiego zwierzęcia. Kwestia ta jest przedmiotem regulacji w kodeksie cywilnym w zakresie odpowiedzialności na zasadzie winy w nadzorze. Posiadacz zwierzęcia odpowiada wówczas za szkody spowodowane działaniem pupila spowodowane brakiem odpowiedniego nadzoru. 

Należy również podkreślić, iż obowiązki dla osób posiadający zwierzęta są również wprowadzane przez przepisy lokalne oraz przepisy wewnętrzne określonych podmiotów i wspólnot np. wspólnot mieszkaniowych. 

Paulina Adamczyk
prawnik

kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.