środa, 6 czerwca 2012

Zgoda na podwykonawcę

Prowadzę firmę budowlaną, ale moja ekipa nie podoła sama zleceniu, które przyjąłem. Czy inwestor musi wyrazić zgodę na zatrudnienie przeze mnie podwykonawców? 

Wymóg uzyskania przez wykonawcę zgody inwestora na zatrudnienie podwykonawców i tym samym na zawarcie z nimi umowy, wprowadza art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego. Ponadto kolejny paragraf tegoż artykułu wprowadza obowiązek uzyskania zgody inwestora i wykonawcy na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą. 

Należy zaznaczyć, iż kwestia skutków braku zgody inwestora na umowę z podwykonawcą była niejednokrotnie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. Za dominujący w chwili obecnej należy uznać stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2008 roku (sygn. akt: III CZP 6/08, publ.: OSNC 2008/11/121), zgodnie z którym przewidziana w art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego zgoda inwestora nie ma charakteru przesłanki skuteczności ani ważności umowy z podwykonawcą, a warunkuje jedynie jego solidarną odpowiedzialność z wykonawcą za zobowiązania z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Tym samym takowa zgoda lub jej brak nie przesądzają o ważności bądź skuteczności umowy o podwykonawstwo. 

Mając na uwadze powyższe, należy przyjąć, iż zgoda inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą ma wpływ jedynie na przyjęcie przez inwestora, wraz z wykonawcą, odpowiedzialności z tytułu płatności za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. 

Warto pokreślić, że zgoda inwestora nie zawsze musi być udzielona w sposób wyraźny, gdyż zgodnie z art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego, w przypadku braku pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia inwestorowi umowy z podwykonawcą bądź jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie złożonych, uważa się że inwestor wyraził zgodę na zawarcie umowy, a więc ustawodawca zastosował w tym miejscu mechanizm zgody dorozumianej. 

Podsumowując, uzyskanie zgody inwestora na umowę podwykonawczą leży głownie w interesie samego podwykonawcy, z uwagi na zabezpieczenie zapłaty należnego mu wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych, jednakże brak takiej zgody nie spowoduje nieważności bądź nieskuteczności postanowień umowy. 

Artur Stosio 
prawnik 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.