wtorek, 17 lipca 2012

Czy można uregulować prawo do miejsc parkingowych pod domem?

Miejsca parkingowe, o ile znajdują się na nieruchomości wspólnej wokół budynku, są regulowane przepisami dotyczącymi korzystania przez współwłaścicieli z nieruchomości wspólnej. Współwłaściciele mogą uregulować sposób korzystania z niej w drodze uchwały. W drodze uchwały wspólnoty można zatem także uregulować sposób korzystania z okołodomowego parkingu. Aby uchwała była skuteczna, należy upewnić się, czy parking rzeczywiście stanowi nieruchomość wspólną i czy ewentualnie nie była już zawierana w tym przedmiocie umowa przez współwłaścicieli co do tzw. podziału quod usum (do użytkowania). 

Oczywiście, przy podejmowaniu takich uchwał, nie wszyscy członkowie wspólnoty będą zadowoleni. Mogą oni zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Powództwo takie może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie sześciu tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Właściciel musi się liczyć z kosztami sądowymi zaskarżenia uchwały, gdyż wpis sądowy wynosi w takiej sprawie 200 złotych. 

Najczęściej zarzuca się takim uchwałom naruszenie zasad prawidłowego gospodarowania nieruchomością wspólną lub naruszania interesów właściciela. 

Aleksandra Dalecka 
adwokat 
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.