piątek, 27 lipca 2012

Jak odzyskać użyczoną rzecz?

Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie rzeczy przez czas oznaczony lub czas nieoznaczony. 

Umowa użyczenia rzeczy zawarta na czas oznaczony wygasa po upływie wskazanego terminu. Po zakończeniu trwania stosunku umownego biorący do używania jest zobowiązany do zwrotu rzeczy użyczającemu w stanie niepogorszonym, jednak biorący nie ponosi odpowiedzialności za normalne następstwa prawidłowego używania rzeczy. O ile rzecz znajduje się u osoby trzeciej obowiązek wydania zwrotu rzeczy ciąży na tej osobie. 

W przypadku natomiast zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony, zgodnie z art. 715 Kodeksu cywilnego, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie lub upłynął czas, w którym taki użytek mógł uczynić. 

Ponadto przypadki zakończenia umowy użyczenia, nawet zawartej na czas nieoznaczony, zostały bardzo szeroko określone w art. 716 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią użyczający może żądać zwrotu rzeczy, o ile: biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem rzeczy, powierza rzecz osobie trzeciej bez stosownego upoważnienia umownego lub wymuszonego okolicznościami albo w sytuacji, w której rzecz staje się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy. Katalog przyczyn żądania natychmiastowego zwrotu rzeczy został zatem określony bardzo szeroko. Norma art. 716 Kodeksu cywilnego jako bezwzględnie obowiązująca nie może być modyfikowana przez umowę stron (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2007 roku, I ACa 156/07). 

Brak dobrowolnego zwrotu rzeczy powoduje, iż użyczający może wystąpić z pozwem do sądu o wydanie rzeczy. Wówczas to sąd nakaże w oznaczonym terminie wydanie rzeczy. Bark spełnienia przez biorącego orzeczenia sądu, daje podstawy dla użyczającego do wszczęcia postępowania egzekucyjnego zgodnie z treścią orzeczenia. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.