wtorek, 31 lipca 2012

Prawa osób pozostających w nieformalnym związku w razie śmierci partnera

Polski ustawodawca dopuścił dwa sposoby umożliwiające dziedziczenie: w drodze ustawy oraz testamentu, dając temu drugiemu pierwszeństwo. Oznacza to, że dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał w testamencie spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. 

Ponieważ konkubent czy konkubina nie należą do kręgu osób wskazanych w Kodeksie cywilnym jako spadkobiercy ustawowi, osoby te będą uprawnione do dziedziczenia, gdy rozrządzenie na ich korzyść nastąpi w drodze testamentu. Należy jednak pamiętać, iż osobom, które zostałyby powołane do dziedziczenia z ustawy a zostały pominięte w testamencie (zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy), przysługuje roszczenie przeciwko spadkobiercy o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku lub jego uzupełnienia. Jeśli zatem konkubent odziedziczy spadek w drodze testamentu, to najprawdopodobniej będzie musiał się liczyć z roszczeniami o spłatę zachowku. 

Nie oznacza to jednak, iż w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił na rzez konkubenta testamentu, nie pozostaje on w ogóle pod opieką prawa. W sytuacji bowiem wspólnego zamieszkiwania ze spadkodawcą do dnia jego śmierci, małżonek oraz inne osoby bliskie, a więc również konkubent czy konkubina, uprawnione są do korzystania przez okres trzech miesięcy w dotychczasowym zakresie z mieszkania i urządzenia domowego. Jest to niejako okres ochronny, podczas którego osoba bliska spadkodawcy nie może zostać pozbawiona prawa do zamieszkiwania, a tym samym zostać wyrzucona z zajmowanego mieszkania. Z kolei zgodnie z art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego - gdy umiera najemca lokalu, w stosunek najmu z mocy prawa wstępuje między innymi osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z najemcą, pod warunkiem, że było to stałe zamieszkiwanie. Wówczas po jej stronie powstaje uprawnienie do wypowiedzenia umowy najmu z zachowaniem terminów ustawowych nawet wtedy, gdy umowa była zawarta na czas określony. Oczywiście wstąpienie w stosunek najmu nie będzie miało miejsca, gdy wskazane osoby były współnajemcami lokalu. 

Emilia Bartosiak 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.