środa, 1 sierpnia 2012

Co zrobić, jeśli padło się ofiarą nękania telefonicznego?

Od dnia 6 czerwca 2011 roku uporczywe nękanie telefoniczne stanowi przestępstwo stalkingu, które ujęte zostało w art. 191a Kodeksu karnego. Stalking definiuje się nie tylko jako uporczywe nękanie, ale również wzbudzenie uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia, a także istotne naruszenie prywatności osoby lub osoby jej najbliższej. 

Stalking stanowi przestępstwo przeciwko wolności. Jego ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Znamiona przestępstwa stalkingu wyczerpuje nie tylko nękanie telefoniczne, ale również wysyłanie listów, SMS-ów, e-maili, wręczanie lub przesyłanie ofierze niechcianych kwiatów czy prezentów, śledzenie, podążanie za osobą, zatrudnianie do tego prywatnych detektywów, czy też wypytywanie o daną osobę w miejscu jej zamieszkania i pracy. Przy tym nie ma tu znaczenia intencja sprawcy, istotny jest jedynie odbiór tych zachowań przez ofiarę. 

Jako ofiary stalkingu możemy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na policję lub do prokuratury. Przez cały czas powinniśmy przy tym gromadzić dowody świadczące o popełnieniu przestępstwa, na przykład zapisując SMS-y, e-maile, czy prowadząc zapiski o czasie i miejscu zdarzenia, które spowodowało u nas niepokój. 

Nękanie jest karalne. Stalker zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat trzech, a gdy w wyniku jego działania ofiara targnie się na swoje życie – przestępstwo to będzie zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat. 

Przestępstwo stalkingu jest przestępstwem prywatnoskargowym, w związku z czym policja ma obowiązek przyjęcia naszej skargi, nawet jeżeli nie znamy nazwiska sprawcy. W przypadku jednak, gdy policja nie chce przyjąć zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa należy zawiadomienie takie wysłać listem poleconym. Można też skierować się do prokuratury. Na odmowę wszczęcia postępowania lub jego umorzenie będą nam przysługiwały środki zaskarżenia. 

Emilia Bartosiak 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.