wtorek, 7 sierpnia 2012

Jak przygotować się do procesu o odwołanie darowizny?

Procesy o odwołanie darowizny są z reguły w praktyce dość trudne dla darczyńcy, który chce doprowadzić do uchylenia skutków darowizny. 

W tym miejscu chciałabym się skupić na kwestii odwołania darowizny już wykonanej. Jak wiadomo, zgodnie z art. 898 Kodeksu cywilnego, uzasadnieniem dla odwołania darowizny jest dopuszczenie się przez obdarowanego względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Nie każde zachowanie obdarowanego, którego nie akceptuje darczyńca, kwalifikować się będzie dla sądu jako „rażąca niewdzięczność”. Sugerowane jest zatem skonsultowanie szans odwołania darowizny z prawnikiem, który okiem niezaangażowanej w spór osoby trzeciej, spojrzy obiektywnie na zagadnienie niewdzięczności. Sąd Najwyższy jako przykłady rażącej niewdzięczności podaje odmówienie pomocy w chorobie, odmowę pomocy osobom starszym, rozpowszechnianie uwłaczających informacji o darczyńcy, pobicia czy ciężkie znieważenia. W innym orzeczeniu Sąd wyjaśnia, iż znamion rażącej niewdzięczności nie wyczerpują z reguły czyny nieumyślne obdarowanego, drobne czyny nawet umyślne, ale niewykraczające, w określonych środowiskach poza zwykłe konflikty życiowe, rodzinne, jak też wywołane zachowaniem się, czy działaniem darczyńcy. Nie jest również obojętna przyczyna niewdzięczności, bo umożliwia dokonanie osądu, czy i na ile zachowanie obdarowanego może być uznane za nieusprawiedliwione. Jeśli już ustaliliśmy, że miała miejsce w naszej sprawie rażąca niewdzięczność obdarowanego, należy zebrać jej dowody, tak aby można było przedstawić je w sądzie do oceny. 

Nie można odwołać darowizny, gdy przebaczyliśmy obdarowanemu niewdzięczność, ani też gdy upłynął rok od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o niewdzięczności, ani też, gdy darowizna była zgodna z zasadami współżycia społecznego. 

Zanim wystąpimy do sądu należy złożyć obdarowanemu oświadczenie na piśmie w sprawie odwołania darowizny. Jeśli nie ma możliwości uzyskania pokwitowania odbioru tego oświadczenia od obdarowanego, należy wysłać mu to oświadczenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i zachować koniecznie dowód nadania i dowód odbioru pisma. 

Aleksandra Dalecka 
adwokat 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.