piątek, 3 sierpnia 2012

Zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie egzekucji

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania zmierzającego do przymusowego wykonania roszczenia jest możliwie. Kodeks postępowania cywilnego w art. 755 § 1 pkt. 3 przewiduje bowiem taką formę zabezpieczenia dla roszczeń innych niż roszczenia pieniężne. 

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest zasadny w sytuacji, w której toczy się już postępowanie egzekucyjne lub została nadana wyrokowi klauzula wykonalności, a wnioskodawca wytoczył lub planuje wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne, celem pozbawienia tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności. 

Zawarcie wniosku o zabezpieczenie poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego w pozwie przeciwegzekucyjnym jest bardzo istotne, bowiem, w przypadku braku takiego wniosku postępowanie egzekucyjne będzie toczyć się nadal, pomimo złożonego powództwa przeciwegzekucyjnego. W przypadku wyegzekwowania roszczenia objętego tytułem wykonawczym, sąd w wyroku oddali powództwo, nawet o ile będą zachodziły przesłanki do pozbawienia tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności i zasądzi od powoda na rzecz pozwanego – wierzyciela koszty postępowania sądowego. 

Również orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych wskazuje, iż pozbawienie klauzuli wykonalności tytułu wykonawczego jest możliwe dopóki roszczenie nie zostało skutecznie wyegezkowane (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2002 roku w sprawie I PKN 197/01 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie I ACa 481/09). 

Paulina Adamczyk 
prawnik
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

1 komentarz:

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.