poniedziałek, 3 września 2012

Czy można wykorzystać cudzy wizerunek bez zgody w reklamie?Polskie prawo co do zasady nie przewiduje możliwości rozpowszechniania cudzego wizerunku bez zgody tej osoby. Regulację problemu odnajdziemy w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Jedynie zatem jeśli osoba ta otrzymałaby zapłatę umówioną za pozowanie, a nie było innego wyraźnego zastrzeżenia, można byłoby wykorzystać jej wizerunek w reklamie. Pamiętajmy jednak, że w przypadku powoływania się przez osobę poszkodowaną na naruszenie jej prawa do czci i do prywatności, zapłata za pozowanie nie jest wystarczająca dla wyłączenia bezprawności działania naruszającego dobra osobiste, który musi wykazać dysponowanie odpowiednim zezwoleniem poszkodowanego (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt I ACa 1358/01). 

Drugi wyjątek stanowi sytuacja, gdy wizerunek danej osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, wówczas zgoda na wykorzystanie wizerunku takich indywidualnych osób nie jest potrzebna. 

Trzeci wyjątek przewidziany przez wskazaną ustawę raczej nie będzie mieć zastosowania do wykorzystania w reklamie, gdyż dotyczy rozpowszechniania wizerunku osób powszechnie znanych w związku z pełnieniem przez nie funkcji publicznych. W mojej ocenie brak zgody takiej osoby na wykorzystanie jej wizerunku w reklamie będzie stanowił naruszenie jej dóbr osobistych. 

Aleksandra Dalecka 
adwokat 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.