piątek, 26 października 2012

Ile trwa rozpoznanie sprawy o zapłatę w sądzie gospodarczym?

Ustawa nie wyznacza żadnego terminu na załatwienie sprawy sądowej. Sprawa powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki. Wpływ na czas rozpoznania sprawy mają jednak zarówno czynniki niezależne od stron postępowania, jak również działania stron postępowania. 

Nie bez znaczenia na czas rozpoznania sprawy ma wielkość okręgu sądowego, przed który sprawa została wytoczona. W mniejszych sądach nadanie sprawie biegu z reguły nastąpi szybciej niż w sądach dużych aglomeracji miejskich. Ponadto w sprawach gospodarczych na szybkość ich rozpoznania ma również wpływ stopień natężenia aktywności gospodarczej danego regionu. W silnych ośrodkach gospodarczych spraw będzie z reguły o wiele więcej, co będzie miało wpływ na wydłużenie czasu ich rozpoznania. Z kolei na szybkość postępowania, któremu sąd nadał już bieg, duże znaczenie będą miały działania stron postępowania oraz ich zdyscyplinowanie w procesie. O ile bowiem pozew będzie dotknięty brakami, konieczne będzie ich usunięcie, co przedłuży postępowanie. Również postawa stron, w tym przede wszystkim pozwanego oraz ewentualnych świadków, będzie wpływała na czas rozpoznania sprawy. 

Z uwagi jednak na fakt, iż większość spraw pomiędzy przedsiębiorcami rozpoznawana jest w postępowaniach uproszczonych poprzez wydanie nakazu zapłaty, czas oczekiwania powoda na wydanie przynajmniej pierwszego orzeczenia, jakim jest nakaz zapłaty, nie jest zbyt długi. Z reguły wynosi od kilku tygodni do dwóch miesięcy. Na tym etapie w sprawę nie jest zaangażowany pozwany, a działania powoda ograniczają się do złożenia pozwu bez braków formalnych. O ile nakaz nie zostanie zaskarżony przez pozwanego, sprawa zostanie zakończona, a czas jej rozpoznania będzie krótki, i w zależności od sądu będzie wynosił około trzech miesięcy. 

W sprawach, w których jednak sąd nie uzna, iż mogą zostać rozpoznane w trybie uproszczonym lub o ile wydany nakaz zapłaty zostanie zaskarżony przez pozwanego, czas trwania sprawy może być bardzo różny i może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. W tych wypadkach czas rozpoznania sprawy zależy bowiem od charakteru sprawy, powołanych środków dowodowych, w tym przede wszystkim ilości świadków oraz dowodu z opinii biegłego. Ponadto wskazać należy, iż zakończenie ostateczne sprawy może nastąpić dopiero po przeprowadzeniu postępowania apelacyjnego lub nawet, o ile wartość przedmiotu sporu na to pozwala, po przeprowadzeniu postępowania ze skargi kasacyjnej. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.