wtorek, 16 października 2012

Jak pozwać o niezapłacone wynagrodzenie za usługę? Jakie dowody trzeba przygotować?

W pozwie należy podać dokładne dane stron procesu. Wpisuje się imiona, nazwiska osób (lub nazwy spółek) i aktualne adresy. Należy określić czego żąda osoba wnosząca pozew (powód). Pozew o zapłatę wynagrodzenia za wykonaną usługę należy złożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszania lub siedzibę podmiotu, od której domagamy się zapłaty (pozwanego). W zależności od wysokości zadłużenia, pozew składamy do sądu rejonowego lub do sądu okręgowego. Jeżeli kwota, której zapłaty domagamy się od pozwanego przewyższa 75 tys. zł, wówczas sprawę będzie rozpoznawał sąd okręgowy. Dla kwoty 75 tys. zł i niższych – właściwy będzie sąd rejonowy. Pozew podlega opłacie stosunkowej, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 tys. zł. O możliwości uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych pisaliśmy już wcześniej (kliknij tutaj). 

W pozwie należy udowodnić zasadność zgłaszanego roszczenia. W pierwszej kolejności należy wykazać, że umówiliśmy się z pozwanym na wykonanie konkretnej usługi w zamian za zapłatę wynagrodzenia w danej wysokości, którą wskazujemy w pozwie. Jeżeli nie zawarliśmy umowy pisemnej, możemy mieć trudności w wykazaniu przed sądem, jakie wynagrodzenie miało zostać zapłacone. Można jednak przeprowadzić taki dowód za pomocą świadków i zeznań samego powoda. Domagając się w sądzie zapłaty umówionego wynagrodzenia, trzeba też udowodnić, że została wykonana umówiona usługa. W zależności od tego, na czym polegała dana usługa, dowodem na jej wykonanie może być materiał zdjęciowy, raport z wykonanych czynności, jak również zeznania świadków i samych stron postępowania sądowego. 

Pamiętajmy również, iż zmienione z dniem 3 maja 2012 r. przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nakładają na powoda obowiązek powołania w pozwie wszystkich dowodów i twierdzeń na poparcie zgłaszanego roszczenia. Sąd ma bowiem prawo pominąć dowody i twierdzenia spóźnione, zgłaszane w dalszym toku postępowania. 

Gabriela Waraszkiewicz 
adwokat 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.