piątek, 30 listopada 2012

Jak doprowadzić do zmiany wspólnika w spółce jawnej?

Zmiana wspólnika w spółce jawnej jest dopuszczalna tylko wówczas, gdy umowa spółki pozwala na zmiany podmiotowe w trakcie funkcjonowania spółki. O ile bowiem w umowie spółki nie została zawarta klauzula o możliwości zbycia przez wspólnika ogółu praw i obowiązków, nie ma możliwości dokonania wymiany wspólnika. Takie rozwiązanie jest uwarunkowane charakterem spółki jawnej, jako spółki osobowej, która ze swojej natury utożsamiana jest ze wspólnikami oraz opiera się na zasadzie subsydiarnej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. 

Zgodnie z art. 10 Kodeksu spółek handlowych wymiana wspólnika w spółce jawnej odbywa się przez zawarcie umowy zbycia ogółu praw i obowiązków przez dotychczasowego wspólnika na rzecz nabywcy, którym może być osoba trzecia lub inny wspólnik. Wymiana wspólnika następuje zatem w ramach sukcesji uniwersalnej. 

Ustawa nie wskazuje na rodzaj umowy, którą dokonywane jest zbycie praw i obowiązków spółkowych przez wspólnika. Zbycie praw i obowiązków może zatem nastąpić poprzez zawarcie oznaczonej umowy nazwanej zobowiązaniowej np. sprzedaży czy darowizny. 

Kodeks spółek handlowych nie wprowadza żadnych wymagań w zakresie formy umowy zbycia ogółu praw i obowiązków, jednak z uwagi na treść art. 23 Kodeksu spółek handlowych, umowa taka powinna być zawarta dla swojej ważności w formie pisemnej. Nie wyklucza to jednak zawarcia umowy w innej formie szczególnej. 

Możliwość wymiany wspólnika w ramach sukcesji uniwersalnej jest uzależniona również od uzyskania zgody pozostałych wspólników na zbycie ogółu praw i wspólników. Zgoda taka musi zostać wyrażona w formie pisemnej. Nie jest zatem wystarczające zawarcie klauzuli pozwalającej na wymianę wspólnika w umowie. Ponadto, o ile wspólnik zbywający, jak również wspólnicy pozostający w spółce, są w związkach małżeńskich, a wkłady do spółki pochodzą z majątku wspólnego, wskazane byłoby uzyskanie pisemnej zgody współmałżonków na zmianę wspólnika. 

Zbycie praw i obowiązków przez wspólnika nie wyłącza odpowiedzialności wspólnika występującego za zobowiązania spółki oraz za zobowiązania związane z uczestnictwem wspólnika w spółce. Za te zobowiązania solidarnie bowiem odpowiadają wspólnik występujący i przystępujący do spółki. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 
Kancelaria Marek Zdanowicz 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.