poniedziałek, 3 grudnia 2012

Jak wyegzekwować koszty procesu zasądzone od drugiej strony?

Zasądzone koszty procesu stanowią zobowiązanie po stronie obciążonego kosztami do ich zapłaty na rzecz uprawnionego. Możliwość podejmowania działań zmierzających do wyegzekwowania zapłaty kosztów pojawia się wówczas, gdy orzeczenie, w których zawarte jest rozstrzygnięcie o kosztach, jest prawomocne. Prawomocność przedmiotowego orzeczenia wyznacza datę wymagalności roszczenia o zapłatę zasądzonych kosztów. 

Po pierwsze należy wezwać dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia w oznaczonym terminie. W przypadku, gdy upływ wyznaczonego terminu na zapłatę kosztów upłynie bezskutecznie, konieczne jest dochodzenie spełniania świadczenia w drodze egzekucji komorniczej. 

Aby skierować sprawę do komornika, niezbędne jest uzyskanie klauzuli wykonalności na rozstrzygnięcie o kosztach sądowych. Tytułem egzekucyjnym, uprawniającym do prowadzenia egzekucji jest bowiem tytuł wykonawczy (w tym wypadku wyrok czy postanowienie) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności należy wystąpić do sądu I instancji, w której toczyła się sprawa lub do sądu II instancji, o ile nadal akta sprawy się w nim znajdują. Od wniosku wnosi się opłatę kancelaryjną w wysokości 6 złotych za każdą stronę tytułu wykonawczego. Następnie można sprawę skierować do komornika. 

Podkreślić należy, iż od zasadzonych kosztów procesu nie można dochodzić odsetek za spóźnione wykonanie świadczenia przez zobowiązanego. Zasada ta wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, który w uchwale z dnia 31 stycznia 1996 roku w sprawie III CZP 1/96 wskazał, iż „artykuł 481 § 1 k.c. nie ma zastosowania do zobowiązań pieniężnych z prawomocnego rozstrzygnięcia o kosztach procesu cywilnego”. 


Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.