wtorek, 8 stycznia 2013

Ile kosztuje postępowanie sądowe z zakładem energetycznym o odszkodowanie za słupy i ustanowienie służebności?

Występując z pozwem o odszkodowanie za słupy energetyczne posadowione na naszej nieruchomości przeciwko zakładowi energetycznemu przede wszystkim należy uiścić opłatę sądową od pozwu. Roszczenie o zapłatę odszkodowania ma niewątpliwie charakter majątkowy, wobec czego, zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych („Ustawa”) opłata wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu, czyli dochodzonej kwoty, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych. 

Kolejnym wydatkiem, który może okazać się niezbędny jest zaliczka na opinię biegłego rzeczoznawcy, bez której właściwe niemożliwe jest precyzyjne określenie kwoty należnego odszkodowania. Kwota takiej zaliczki może wynosić nawet kilka tysięcy złotych. Jednakże ponosząc koszty procesu należy pamiętać, że w myśl art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, do których należą właśnie opłaty sądowe oraz zaliczki na biegłego, a także koszty zastępstwa procesowego przez adwokata czy radcę prawnego. 

Natomiast w postępowaniu nieprocesowym o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem, zgodnie z art. 23 pkt 1 Ustawy, wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł, jak w każdym postępowaniu nieprocesowym nieokreślonym szczegółowo w Ustawie. Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie o sygn. V CZ 38/10. Również w tego rodzaju sprawach należy pamiętać, że określenie wynagrodzenia, w zamian za które zostanie ustanowiona służebność, wymaga opinii biegłego, która polega stosownej opłacie. 


Artur Stosio 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.