środa, 16 stycznia 2013

Jak przebiega głosowanie we wspólnocie poprzez indywidualne zbieranie głosów?


Uchwały wspólnoty mieszkaniowej podejmowane są w drodze głosowania, które może odbywać udziałami lub lokalami (1 głos przypadający na 1 właściciela), w zależności od umowy oraz woli wspólnoty. Ponadto należy wskazać, iż przebieg głosowania zarówno w głosowaniu lokalami lub udziałami może odbywać się drodze oddawania głosów przez wszystkich członków wspólnoty w jednym czasie na zebraniu, w drodze indywidualnego zbierania głosów lub w systemie mieszanym częściowo na zebraniu i częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów. 

System mieszany oddawania głosów przez wspólnotę mieszkaniową celem podjęcia uchwały dopuszczalny jest wówczas kiedy w systemie głosowania na zebraniu nie zostanie osiągnięta większość, natomiast frekwencja członków wspólnoty pozwala na uznanie, iż głosy osób nieobecnych na zebraniu mogą doprowadzić do uzyskania większości. Przy tym należy podkreślić, iż osoby które oddały głos na zebraniu nie mogą ponownie głosować nad tą samą uchwałą w drodze indywidualnego zbierania głosów. 

Klasyczne głosowanie w drodze indywidualnego zbierania głosów jest możliwe w każdej sprawie, w której wymagana jest uchwała wspólnoty. Zbieranie głosów odbywa się przez odbieranie ich w drodze pisemnej przez zarząd wspólnoty, najczęściej czynności zbierania głosów dokonuje ustanowiony we wspólnocie administrator. Należy jednak podkreślić, iż ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. nie wymaga, aby wszyscy członkowie oddali głos w sprawie podjęcia danej uchwały. Głosowanie w drodze indywidualnego zbierania głosów może zatem zostać zaprzestane w danej sprawie po uzyskaniu większości, a tym samym po podjęciu uchwały. Uchwała podjęta wówczas w tak przeprowadzonym głosowaniu jest ważna i nie może zostać podważona z uwagi na brak głosowania przez wszystkich członków wspólnoty. Jedynym wymogiem dla ważności uchwały podjętej w głosowaniu w drodze indywidualnego oddawania głosów jest obowiązek powiadomienia każdego właściciela na piśmie o treści podjętej uchwały. Od tej daty bowiem liczy się termin na zaskarżenie takiej uchwały na podstawie art. 25 w/w Ustawy. Nie uchybia to oczywiście możliwości zaskarżenia takiej uchwały do sądu również przez właścicieli, którzy nie brali udziału w głosowaniu nad nią, jeśli zachodzą ku temu podstawy przewidziane przez ww. Ustawę. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 1 komentarz:

  1. Czy w trybie mieszanym zarządca ma prawo udostępniać wyniki głosowania, które odbyło się na zebraniu osobom głosującym indywidualnie przed oddaniem przez nie głosu? Sprawa jak wyżej nie została rozstrzygnięta na zebraniu, dlatego zarządca zdecydował dozbierać głosy.

    OdpowiedzUsuń

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.