czwartek, 17 stycznia 2013

Jak wygląda eksmisja przy prawie do lokalu socjalnego?

Jednym ze sposobów uzyskania prawa do lokalu socjalnego jest orzeczenie sądu. Kwestię tą sąd jest zobowiązany rozstrzygnąć w postępowaniu eksmisyjnym. 

O ile sąd w wyroku eksmisyjnym orzeknie o przysługiwaniu pozwanemu lokalu socjalnego, obowiązek zapewniania takiego lokalu należy do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu opróżnianego. W przypadku kiedy wyrok dotyczy kilku osób, gmina jest zobowiązana zapewnić przynajmniej jeden lokal socjalny. 

Eksmisja w przypadku przyznania przez sąd w wyroku prawa do lokalu socjalnego przebiega w odmienny sposób, niż kiedy sąd uzna o braku prawa do takiego lokalu dla pozwanego. 

Orzeczenie eksmisji z jednoczesnym przyznaniem lokalu socjalnego dla pozwanego powoduje bowiem, że egzekucja wyroku eksmisyjnego staje się możliwa dopiero wówczas, gdy gmina złoży pozwanemu ofertę najmu lokalu socjalnego. Wykonalność wyroku jest zatem zawieszona z mocy prawa. Podkreślić należy, iż art. 14 ust. 6 ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wskazuje jedynie na konieczność przedstawienia przez gminę oferty najmu lokalu socjalnego, nie jest zatem wymagane zawarcie umowy najmu przez pozwanego. Brak przyjęcia oferty przez pozwanego powoduje, iż traci on ochronę wynikającą ze wstrzymania wykonania wyroku eksmisyjnego. 

Orzeczenie zobowiązujące do opróżnienia lokalu z przyznaniem lokalu socjalnego dla pozwanego nie spowoduje raczej zatem szybkiego usunięcia lokatora. Ponadto jest to o tyle bardziej niekorzystne, że gminy z reguły nie dysponują odpowiednią ilością lokali socjalnych w stosunku do liczby uprawnionych, czego skutkiem jest konieczność tolerowania lokatorów przez wynajmujących, przy zachowaniu prawa do odszkodowania. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.