piątek, 18 stycznia 2013

Nie odebrałem poczty w procesie sądowym i zapadł dla mnie niekorzystny wyrok. Czy mogę jakoś mu się przeciwstawić na etapie egzekucji?Należy zdawać sobie sprawę, że unikanie odbierania korespondencji z sądu, nie uniemożliwia prowadzenia postępowania sądowego z naszym udziałem. Korespondencja z sądu jest doręczana na wskazany adres zamieszkania danej osoby. Gdy doręczający nie zastanie adresata w domu, wówczas przesyłka pozostawiana jest w placówce pocztowej, a adresata zawiadamia się o obowiązku jej odebrania w terminie 7 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia w skrzynce pocztowej lub w drzwiach mieszkania. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, zawiadomienie jest ponawiane. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma lub nie podejmuje przesyłki pozostawionej w urzędzie pocztowym, wówczas doręczenie uważa się za dokonane i do sądu zwraca się pismo ze stosowną adnotacją. Uczestnicy postępowania sądowego mają ponadto obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swego zamieszkania, a w razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że sądowi znany jest nowy adres danej osoby. O wspomnianym obowiązku i skutkach jego niedopełnienia sąd powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręczeniu. Jeżeli zatem sąd dokonywał doręczeń w sposób prawidłowy, to osoba wobec której zapadł niekorzystny wyrok, nie może jako zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym wskazywać, iż nie wiedziała o toczącym się postępowaniu. 

Możliwa jest jednak taka sytuacja, że osoba inicjująca postępowanie nie znała naszego aktualnego adresu, a mimo to sąd dokonywał doręczeń na ten adres. Wówczas, nawet na etapie postępowania egzekucyjnego, możemy żądać wznowienia postępowania sądowego, powołując się na fakt, że zostaliśmy pozbawieni możliwości działania w procesie. W takim przypadku skargę o wznowienie wnosi się w terminie 3-miesięcznym od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o wydanym w sprawie wyroku. 

Warto też wskazać, że uprawomocnienie się wyroku i skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego, nie pozbawia osoby, przeciwko której toczy się postępowanie egzekucyjne możliwości obrony. Na etapie postępowania egzekucyjnego dłużnik może wystąpić z tzw. powództwem przeciwegzekucyjnym. Przesłanki do wystąpienia w takim powództwem zostały ściśle określone w kodeksie postępowania cywilnego i w celu stwierdzenia dopuszczalności takiego powództwa, konieczna jest analiza stanu faktycznego danej sprawy. 

Gabriela Waraszkiewicz 
adwokat 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.