czwartek, 31 stycznia 2013

Pomoc od placówek dyplomatycznych zagranicą

Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych znajduje się lista numerów telefonów polskich placówek dyplomatycznych, do których można zwrócić się w nagłych przypadkach, wymagających pilnej pomocy konsularnej. Przed wyjazdem do danego kraju warto zatem zanotować odpowiedni numer telefonu. Adres internetowy to: www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/kontakt_w_naglych_wypadkach

O pomoc do placówki dyplomatycznej możemy zwrócić się w razie utraty dokumentów lub pieniędzy. Gdy zgubimy lub zostanie nam skradziony paszport lub inne dokumenty podróży, konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, wydać nam paszport tymczasowy na powrót do kraju. W razie utraty pieniędzy konsul może: (i) pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi w Polsce, (ii) w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy – może wypłacić wnioskującemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, a (iii) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – może udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Polski najtańszym środkiem transportu, o ile turysta zobowiąże się do zwrotu pożyczki po powrocie. 

W przypadku zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności mamy prawo żądać kontaktu z konsulem. Konsul zadba o to, abyśmy nie byli traktowani gorzej niż obywatel państwa, w którym zostaliśmy zatrzymani. Na wniosek zatrzymanego konsul powiadomi też rodzinę o aresztowaniu, uzyska i przekaże nam informację o powodach zatrzymania, grożącej karze za popełnienie zarzucanego czynu, procedurze sądowej. Może także dostarczyć nam listę adwokatów, ale nie będzie pośredniczył w ewentualnym zaangażowaniu obrońcy. 

W razie śmierci obywatela polskiego za granicą konsul, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego powiadamia krewnych w kraju oraz służy pomocą w załatwieniu wszelkich formalności na miejscu. Placówka dyplomatyczna nie pokrywa kosztów sprowadzenia ciała do kraju. Z reguły ponosi je ubezpieczyciel, a w przypadku braku ubezpieczenia – koszty pokrywa rodzina zmarłego. 

Jeżeli będziemy potrzebowali pomocy na terytorium państwa, gdzie Polska nie ma swojego przedstawicielstwa - ambasady, konsulatu zawodowego lub honorowego – to przysługuje nam prawo do opieki konsularnej ze strony przedstawicielstw innych państw członkowskich Unii Europejskiej na równi z obywatelami tych państw. 

Gabriela Waraszkiewicz 
adwokat 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.