środa, 20 marca 2013

Czy w umowie zlecenia można zawrzeć zakaz konkurencji po zakończeniu jej obowiązywania?

W polskim prawie cywilnym panuje swoboda umów, wyrażająca się tym, iż strony zawierając umowę mogą ułożyć stosunek prawny wedle swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Oznacza to w praktyce, że w umowie cywilnoprawnej, jaką jest umowa zlecenia, strony mogą wpisać zakaz konkurencji po jej ustaniu. Dla zleceniodawcy oczywistym jest bowiem chęć chronienia swoich interesów właśnie w ten sposób. 

Zauważmy, że prawo pracy nie przewiduje pełnej swobody pracodawcy w określaniu obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, przewidując w takim wypadku odszkodowanie dla byłego pracownika. W prawie cywilnym takich ograniczeń nie ma, jedynie z ogólnej klauzuli zasad współżycia społecznego można wywodzić, że zakaz ten nie może być nadmiernie długi i nie może zleceniobiorcę pozbawiać środków do życia, gdyby nie miał on poprzez zakaz możliwości zarobkowania. Sąd Najwyższy w swoich rozważaniach poszedł jeszcze dalej w zakresie ochrony zleceniobiorcy, stwierdzając, iż taki zakaz jest niedopuszczalny, gdy nie jest przewidziane dla zleceniobiorcy odszkodowanie, nie zakreślając jednak jego granic (wyrok z dnia 11 września 2003 roku, III CKN 579/01). Warto zatem skonsultować sformułowanie takiej klauzuli z prawnikiem, by uniknąć na jego tle ewentualnych sporów w przyszłości. 

Aleksandra Dalecka 
adwokat 
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.