wtorek, 19 marca 2013

Spółka wpisana do RHB i nieprzerejestrowana do KRS – co się obecnie z nią dzieje?

Spółki zarejestrowane w RHB, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zmianie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 29 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2010 Nr 106, poz. 671 z zm.) („Ustawa”), powinny były do dnia 31 grudnia 2003 roku zostać przerejestrowana do KRS. Rejestracja była ułatwiona, bowiem podmioty takie były zwolnione z opłat. Wpisy spółek, które nie zostały przerejestrowane do dnia 31 grudnia 2004 roku, nie utraciły ważności z dniem 1 stycznia 2004 roku, jednak maksymalny termin ich ważności określił art. 1 ust. 1 pkt 2 w/w Ustawy, zgodnie z którym wpisy w rejestrze handlowym ważne będą do dnia 31 grudnia 2013 roku. Po tej dacie wpisy spółek w RHB utracą moc. 

Utrata mocy wpisu do RHB spowoduje, iż podmioty te nie będą przedsiębiorcami w świetle prawa polskiego, utracą również podmiotowość prawną, czego skutkiem będzie brak możliwości prowadzenia przez nie działalności gospodarczej. Niezbędne jest zatem zarejestrowanie danej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia 31 grudnia 2013 roku. 

Dokumenty potwierdzające wpisy do RHB uprawniają te podmioty jedynie do posługiwania się nimi w procedurze przerejestrowania oraz w postępowaniach, w których dochodzą swoich roszczeń w postępowaniu wobec innych podmiotów zarejestrowanych w RHB. Nie mają jednak możliwości dochodzenia roszczeń od podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 1 ust. 1 pkt 3 w/w Ustawy). Takie ograniczenie spowodowało również, iż spółka nieprzerejestrowana z RHB nie ma możliwości dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa. Brak jej przerejestrowania do końca 2013 roku może zatem spowodować niemożliwość odzyskania posiadanego przez Spółkę przed 1939 rokiem majątku. 

Od 2010 roku procedura przerejestrowania spółki z RHB do KRS wiąże się z dodatkowymi obostrzeniami. Sąd został wyposażony w dodatkowe instrumenty kontroli zwołania zgromadzeń spółek, wyboru organów oraz objęcia akcji oraz udziałów. W procedurę zaangażowany jest również prokurator, który ma możliwość zaskarżenia uchwały wspólników. Ponadto obecnie za przerejestrowanie spółka jest zobowiązana do poniesienia kosztów sądowych.

UWAGA: TERMIN FUNKCJONOWANIA REJESTRU ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY PRZEZ USTAWODAWCĘ. ABY O TYM PRZECZYTAĆ, KLIKNIJ TUTAJ.

Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.