piątek, 10 maja 2013

Jak skonstruować regulamin sklepu internetowego?

Przede wszystkim pod rządami obecnego prawa regulamin sklepu internetowego musi posiadać tylko podmiot, który świadczy usługi drogą elektroniczną. Definicję takich usług odnajdujemy w art. 2 pkt. 4) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (uwaga! ustawa ta była już kilkakrotnie nowelizowana). Zgodnie z tą definicją, świadczenie usługi drogą elektroniczną to jest wykonanie usługi bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne. Jeśli nasz sklep nie spełnia którejkolwiek z tych przesłanek, nie mamy obowiązku przygotowania takiego regulaminu. Tak będzie w przypadku większości sklepów internetowych - nasza usługa w nich polegać będzie bowiem na tradycyjnym wydaniu towaru klientowi za pomocą poczty czy kuriera, a jedynie ekspozycja oferty i wysyłanie zamówień odbywać się będą drogą elektroniczną. Sklepów, które pasują do tej definicji, będzie na razie stosunkowo niewiele - np. podlegać będzie takim rygorom sprzedaż e-booków. 

Nie oznacza to jednak, by klasycznie funkcjonujący obecnie e-sklep (sprzedaż towarów wydawanych z pomocą poczty czy kuriera), nie mógł posiadać takiego regulaminu. Jest to nawet wskazane, gdyż standaryzuje i upraszcza zawieranie poszczególnych umów z nabywcami towarów. Podstawą dla ich wprowadzania jest art. 384 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym regulamin jest jednym z rodzajów wzorców umownych, który powinien być dostępny dla klienta jeszcze przed zawarciem umowy w taki sposób, aby konsument mógł regulamin ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Prawo nie formułuje, co powinno znaleźć się w takim regulaminie, na pewno jednak nie może być on sprzeczny z obowiązującymi ustawami m.in. o ochronie danych osobowych czy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Pamiętajmy, że za stosowanie klauzul niedozwolonych możemy ponieść również konsekwencje finansowe. Najlepiej projekt regulaminu skonsultować zatem z prawnikiem. 

Jeśli zaś chodzi o regulaminy sklepów internetowych, które są obowiązkowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymagania odnośnie nich odnajdziemy w art. 8 tej ustawy. Pamiętajmy, że są to wymagania minimum i są sformułowane w sposób dość ogólny, dlatego, by ustrzec się przed wymiernymi przykrościami finansowymi, najlepiej taki regulamin byłoby skonsultować również z prawnikiem. 

Aleksandra Dalecka 
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.